zondag 30 augustus 2015

Eerlijkheid maakt gezonder

We zeggen allemaal dat eerlijkheid goed is. Toch komt liegen vaak voor. Gemiddeld liegt een mens 11 keer per dag. Gedurende een conversatie van 10 minuten liegen we 2 maal. Dit zijn uiteraard gemiddelden. Hoe meer een persoon praat (extrovert), des te meer leugens er verkondigd worden. Een doorsnee persoon liegt dus niet alleen vaak, maar wordt daardoor langzamerhand vaak ook nog eens onoprecht en hypocriet.

Niet alleen Putin maar ook andere politici liegen vaker

Mensen liegen vaak uit reflex/gewoonte zonder te beseffen dat ze liegen. Bij bewuste leugens bagatelliseren veel mensen hun leugens als kleine onschuldige leugentjes en gaan vaker liegen. Opvallend genoeg liegen mensen vaker tegen collega's dan tegen vreemden om hun "zelfrespect te beschermen".

Psychologen onderscheiden 5 soorten leugens: Reactie uitlokkend, liegen door weglaten van info, overdrijvingen, zelfbescherming en roddelen/heimelijke communicatie.

Gezondheidsrisico's van liegen


Een recent onderzoek nam de gezondheidsgevolgen van liegen onder de loep. 72 volwassenen met een gemiddelde leeftijd van 41 namen deel aan het onderzoek. De deelnemers werden in 2 groepen verdeeld: de controlegroep en de eerlijkheidsgroep.

De deelnemers in de eerlijkheidsgroep kregen de opdracht mee om gedurende 5 weken altijd eerlijk te communiceren. Dus niet alleen eerlijk zijn bij belangrijke zaken maar ook als het gaat om kleine dingen. Ze moesten altijd oprecht zijn wanneer hun uitlatingen serieus zouden kunnen worden genomen. Ze hadden het recht vragen niet te beantwoorden, maar een antwoord moest wel altijd oprecht zijn.

De resultaten waren verbluffend. De deelnemers in de eerlijkheidsgroep hadden gemiddeld 7 minder klachten zoals keelpijn, hoofdpijn, misselijkheid en mentale spanning.

Liegen; geen lange neus maar wel andere klachten

Een van onderzoeksters, professor psychologie Anita Kelly, volgde als proef op de som ook zelf de aanwijzingen voor de eerlijkheidsgroep. Normaal werd ze elke winter 5 tot 7 verkouden, maar na volkomen oprecht te zijn, heeft ze geen last meer van verkoudheid gehad, ondanks het feit dat ze minder slaapt.

"Misschien veroorzaakt al dat liegen een voortdurende psychosomatische stress die ons immuunsysteem beschadigt."

Wanneer anderen tegen u liegen


Liegen beïnvloedt dus op een negatieve wijze uw gezondheid. Maar wat zijn de gevolgen voor uw gezondheid wanneer anderen tegen u liegen.

Hierbij denken we natuurlijk allereerst aan "medische deskundigen". Leugens van medici kunnen dodelijke gevolgen hebben. De bittere volledige waarheid is voor patiënten beter dan niet volledig geïnformeerd zijn. Men kan dan immers maatregelen nemen. Medici behoren dan ook open en oprecht te communiceren. Maar doen zij dit ook?

Health Affairs verrichtte in 2012 onder 1900 medici een onderzoek hiernaar. De resultaten waren zorgwekkend:

- Één derde van de artsen was er niet volledig mee eens om ernstige medische fouten aan patiënten mede te delen. De grootste groep onnatuurlijke doodsoorzaken in de Westerse wereld zijn niet gewelddadige misdrijven, oorlogen of terrorisme maar dood door medische fouten.

- Één vijfde was er niet helemaal mee eens dat een arts nooit iets onwaars aan een patiënt moet vertellen.

- Maar liefst 40% vond dat ze hun financiële relaties met medicijnen bedrijven (big pharma) en medische apparatuur bedrijven van patiënten moeten verbergen. Dat is niet zo verwonderlijk omdat veel artsen de belangen van patiënten terzijde schuiven en voor oplossingen (bijv. chemotherapie) kiezen die voor de artsen zelf financieel voordelig zijn. In werkelijkheid ligt dit percentage waarschijnlijk hoger.

- 10% gaf toe dat ze in het afgelopen jaar onwaarheden aan patiënten hebben verteld.

Al deze cijfers zijn in werkelijkheid waarschijnlijk hoger omdat veel artsen uit vrees voor de gevolgen, een positiever beeld schetsen.

Belangenverstrengeling bij artsen; accepteer niet alles blindelings

Terwijl bijna artsen zeggen het medisch geheim te koesteren is het maar de vraag of ze het ook kunnen effectueren. Medische dossiers zijn namelijk digitaal. Toegang ertoe is niet zo moeilijk. Hackers, (verzekerings)bedrijven, opsporingsdiensten en anderen kunnen zich toegang tot uw medische dossier verschaffen, geoorloofd of niet.

Om al deze redenen is het zeer belangrijk goed geïnformeerd te zijn, een gezonde levensstijl te hanteren en ziekteveroorzakers te vermijden. Zo voorkomt u ziektes en komt u niet in het reguliere medische systeem terecht, dat u nog zieker maakt.

Eerlijkheid loont


Wellicht dat liegen op korte termijn enkele voordelen heeft, maar op lange termijn zijn de voordelen voor uw gezondheid en de samenleving veel groter. Behandel anderen zoals u zelf behandeld wilt worden. U kunt niet alle waarheden overal en altijd verkondigen, maar u dient wel oprecht te zijn in de dingen die u wel doet en zegt.

Waarheid kan voor even bitter zijn, maar leugens hebben slechtere gevolgen

Vaak liegt de mens echter niet bewust maar uit gewoonte of reflex. Dat komt omdat we vaak niet bewust "leven"; we observeren en handelen niet met volle bewustzijn maar op "automatische piloot". Hierdoor missen we echter niet alleen de schoonheid van het leven maar begaan we ook meer "fouten" zoals liegen.

Gedragsregels helpen hierbij. Stel uw eigen gedragsregels vast en handel volgens die regels. Probeer het uit, net als Anita Kelly en u zult zien dat het leven zonder leugens veel mooier is.

http://www.tuurlijkgezond.com/  

Naschrift MMS Winkel:   
Zie ook Spiritualiteit vermindert stress, depressie en pijn & Spirituele mensen slimmer  

zondag 2 augustus 2015

Tatoeages giftig

Vroeger waren tatoeages vooral iets voor mensen uit de "lagere" klassen. Tattoo's zijn door de globale populaire cultuur wereldwijd in opmars. Steeds meer mensen vinden het cool om een tattoo te hebben. De vermannelijking van vrouwen (vrouwen die stoer & sterk willen zijn) en de vervrouwelijking van mannen (meer mannen willen zich versieren) heeft ook bijgedragen aan een toenemende populariteit.

Volgens het Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie was 24% van de Nederlanders tussen de 18 en 50, in 2011 getatoeëerd. De verwachting is dat dit percentage nog verder zal stijgen gelet op de populariteit van tattoos bij jongeren. Er is wel een groot verschil tussen lager en hoger opgeleiden. Terwijl 29 % van de lager opgeleiden een tattoo heeft is dit bij universitair geschoolden maar slechts 13%. Wellicht komt dit omdat tattoo's de kans op goed betaalde banen voor academici verkleinen. Desondanks neemt zelfs bij de hoger opgeleiden de populariteit toe.

Vreemdere tatoeages om op te vallen

Tattoo wel verstandig?

Veel mensen zeggen tevreden te zijn met hun tattoo's. Anderen daarentegen krijgen spijt van hun tatoeage's maar zitten er aan vast. Het verwijderen van tattoo's is zeer moeilijk, kostbaar, pijnlijk en riskant. Het verwijderen wordt afgeraden ook omdat de gevolgen op lange termijn onbekend zijn. Vooral bij tatoeages geldt dus: Bezint eer gij begint.

Daarnaast zijn er ook gezondheidsrisico's verbonden aan tatoeages. De meeste mensen weten inmiddels dat hygiëne belangrijk is. Bij het tatoeëren wordt met een massief naaldje duizenden keren door de huid geprikt om inkt enkele millimeters diep in de huid te injecteren. De daarbij gepaard gaande wonden kunnen infecties veroorzaken.

Maar voor een ander aspect is er minder aandacht. Namelijk de samenstelling van tattoo inkt. Weet u waaruit tattoo inkt bestaat? Het antwoord zal u niet vrolijk stemmen. Tattoo inkt is pigment; onoplosbare deeltjes in een dragervloeistof. De meeste tattoo inkten zijn van metaalzouten (titaniumdioxide of bariumsulfaat) gemaakt; Sommige zijn echter gemaakt van kunststof of plantaardige kleurstoffen en als ze organische zijn van planten.


Spijt achteraf helpt niet
Gevolgen tatoeage
Littekens, allergische reacties, Hepatitis C en fototoxische reacties (bijwerkingen door licht of zonlicht) zijn veel voorkomende klachten. Afhankelijk van het type pigment, kunnen er ook andere complicaties optreden. Vooral felgekleurde plastic pigmenten zijn problematisch en in het donker "gloeiende" tatoeages kunnen radioactief en giftig zijn.


Al de chemicaliën en zware metalen in tattoo inkt kunnen leiden tot verschillende vormen van kanker, geboorteafwijkingen, andere mutaties en beschadigen uw immuunsysteem.Geen goedkeuring vooraf vereist

FDA en andere organisaties controleren vooraf niet de ingrediënten van tattoo inkt omdat het bedrijfsgeheimen zou kunnen schenden. Dat het eventueel uw gezondheid schaadt is blijkbaar niet erg.

Ook in Europa zijn er voor tattoo inkt geen veiligheidsevaluaties met onderzoek, voordat het inkt gebruikt kan worden. Met alle gevolgen van dien. Niet dat regelgeving gezondheidsrisico's opheft, maar vooral omdat er geen aandacht aan het probleem besteed wordt. Zodoende kunnen de "consumenten" ook geen weloverwogen keuzes kunnen maken.

Een aantal stoffen zijn in Europa verboden voor het gebruik bij tattoo inkt, maar dat wil niet zeggen dat die stoffen en andere schadelijke stoffen ook daadwerkelijk niet in het inkt voorkomen.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) vindt regelmatig giftige stoffen in tattoo inkt bij officiële tattoo winkels die staan ingeschreven bij de KvK. De situatie bij niet officiële tattooshops is nog schrijnender. De overgrote meerderheid is niet officieel geregistreerd, aldus Hans Dijkstra van de Bond voor Tatoeëerders. De zogenaamde thuistatoeëerders letten bij de aankoop niet of er verboden of schadelijke stoffen in het inkt zitten. Tatoeëerders gebruiken de schadelijke inkten graag, omdat die inkt een "mooier resultaat" geeft.

"Er is geen grootschalig onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van tatoeages. De consument verwacht dat het veilig is, maar eigenlijk weten we dat helemaal niet zeker.", aldus Paul Janssen, risicobeoordelaar van Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zo ziet u maar weer;
U moet niks voor vanzelfsprekend aannemen maar alles zelf onderzoeken.

Tattoo inkt, een gok met uw gezondheid

Industriële pigmenten en chemicaliën 

Veel gebruikte pigmenten in tatoeage-inkten zijn industriële pigmenten voor printer inkt of auto verf. Het is dan ook geen wonder dat deze pigmenten en chemicaliën voor gezondheidsproblemen zorgen. De Duitse dermatoloog Prof. Wolfgang Bäumler, constateerde bij zijn onderzoeken dat zwart inkt het meest gebruikt wordt. Maar zwart inkt wordt gemaakt met roet en as. Hierdoor zijn er polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) in tattoo inkt.

Deze PAK's veroorzaken op 2 manieren problemen:
- Via binding aan DNA verhogen PAK's de kans op kanker
- Veel PAK's vormen schadelijke vrije radicalen bij blootstelling aan UV-straling uit zonlicht.

Bäumler vond ook chemicaliën zoals fenol en hexachloorbutadieen (insectenverdelger) in inkt. Schokkender was zijn vondst van dibutylftalaat, een weekmaker, in alle inkten. Deze stof is verboden in cosmetica en veroorzaakt voortplantingsproblemen en allergische reacties. In alle tattoo inkt komt het dus gewoon voor.

Wetenschappers onderzochten later deze PAK's. Ze constateerden dat de in zwarte tattoo inkt voorkomende PAK's in het huid en de lymfeklieren terecht komen. Maar een aanzienlijk deel komt ook in andere lichaamsdelen terecht. Dus naast inademing en inname is er een derde manier waarop PAK's direct op een effectieve wijze direct in het menselijk lichaam terechtkomen: via tattoo's.

Na deze alarmerende bevindingen dringen wetenschappers aan op meer onderzoek, ook naar de langdurige effecten van tatoeages. Tegen die tijd echter zullen er nog volop schadelijke stoffen in tattoo inkt aanwezig zijn.

Gloeiende tatoeages; geen let's rock maar let's DIE
Maar kunnen tattoo's wel überhaupt onschadelijk zijn? Hoe kunnen kleurstoffen en chemicalien niet ongezond zijn. Bäumler en andere huidartsen adviseren dan ook om geen tatoeage te nemen.
http://www.tuurlijkgezond.com/    

Naschrift MMS Winkel:

Er zijn vier potentiële probleemgebieden bij tatoeages:

1 De werkwijze van de tattooshop 
2 De tatoeëerder
3 De kwaliteit van de verschillende inkten
4 De reactie(s) van het immuunsysteem 

Alles bij elkaar genomen, veroorzaken deze 4 factoren veel potentiële risico's. Voorzichtigheid is dus geboden.