zaterdag 28 september 2013

Big Pharma, artsen en gezondheidsorganisaties parasiteren op uw gezondheid en financiën

Het gezondheidssysteem is ontworpen door invloedrijke elitaire groepen. Uiteraard dient het ontworpen systeem de belangen van de elite en niet het individuele gezondheidsbelang. De elite vindt dat er teveel mensen zijn en dat wereldwijd de bevolking moet worden gereduceerd. Derhalve is het niet verwonderlijk dat de gezondheidszorg meer kwaad dan goed doet. Er vindt een "slow kill" plaats. Het hele systeem is bedoeld om u ziek te maken, ziek te blijven houden en de dood te promoten.

Medische industrie bestrijdt symptomen, niet de oorzaken.

Big Pharma trucjes

Allereerst controleert en manipuleert de elite in grote mate de informatie over gezondheid en welzijn. Wat gezond schijnt te zijn blijkt juist ongezond te zijn. Mensen maken hierdoor verkeerde keuzes en worden ziek of blijven ziek. Men legt de nadruk op het ontwikkelen van nieuwe therapieën en medicijnen. Hierdoor denken mensen dat ernstige ziektes onontkoombaar zijn en troosten zich met de gedachte dat de Big Pharma "wetenschappers" druk bezig zijn om nieuwe oplossingen te bedenken. Voorkomen is echter beter dan genezen. Ziektes kunnen worden voorkomen. En dat is juist wat de Big Pharma niet wil.
Helaas is het beperkte en onjuiste kennis, niet beperkt tot leken. Zo worden de studenten aan de medische faculteiten gebrainwasht met "kennis" die door de Big Pharma wordt aangeleverd. Als gevolg hiervan veroorzaken artsen/studenten, die de evangelie van de Big Pharma blindelings volgen, onherstelbare schade, zelfs wanneer ze goede bedoelingen hebben.

Daarnaast worden artsen en andere dienstverleners met een straf- en beloningssysteem aangemoedigd, de door de Big Pharma opgedragen schadelijke medicijnen en therapieën veel meer voor te schrijven. Niet de gezondheid en het geld van de patiënt, maar de belangen van de artsen en de medische industrie staan voorop. Zoals we al eerder berichten zijn medicijnen schadelijk en hebben ze vele bijwerkingen. Maar dat deert de industrie niet; hoe meer u gebruik maakt van de reguliere gezondheidszorg, des te meer zij verdienen. Dus meer scans en andere goed uitziende maar schadelijke behandelingen en tests. Dat u gezondheid daarbij achteruit gaat, is niet zo erg. Sterker nog: Dat is JUIST gewenst. Want dat houdt u, ten koste van uw financiën en gezondheid, langer in het systeem.

Artsen en gezondheidsorganisaties zijn niet onafhankelijk

De "onafhankelijke" organisaties die uw gezondheid zouden moeten beschermen, werken niet alleen samen met de medische industrie, ze worden veelal door die industrie gecontroleerd. Hierdoor worden mensen gemanipuleerd keuzes te maken die tegen hun eigen belangen ingaan, terwijl men door de misleiding denkt de juiste keuzes te maken. U kunt daarbij denken aan patiëntorganisaties en belangenorganisaties of organisaties voor een bepaalde ziekte, zoals kanker. Maar ook de Wereldgezondheidsorganisatie, FDA, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Voedsel- en Waren Autoriteit en diverse andere nationale en supranationale organisaties. Vergeet niet; Wiens brood men eet, diens woord men spreekt !!

Zijn er geen patiënten? Dan creëert de medische industrie, vooral de geestelijke gezondheidszorg zelf wel patiënten. Hoe? Men kwalificeert een normale natuurlijke situatie als een ziekte. Aangezien dit geen ziekte is, worden gezonde mensen die in aanraking komen met de (geestelijke) gezondheidszorg als ziek bestempeld en belandden in het (mind control) medicijnen carrousel, waarin ze zo lang mogelijk worden gehouden. Voorbeeld: U bent ergens niet in geïnteresseerd omdat het saai is. Maar de artsen diagnosticeren dat u concentratieproblemen heeft. Aangezien de meeste mensen autoriteiten vertrouwen, omdat ze VERONDERSTELLEN dat ze experts zijn en het belang van de patiënt vooropstellen, wordt hun advies blindelings gevolgd.

Of de artsen overdrijven de ernst van een ziekte en beweren ze dat de door hun aangeboden oplossing de enigste is. Bijvoorbeeld bij depressie; het is beter dat depressieve mensen betere contacten met mensen onderhouden en ook beter eten. Maar de artsen raden uiteraard medicijnen en therapieën aan. Overigen veroorzaken mind control drugs zoals Seroxat, Prozac, Zoloft en Lexapro gewelddadig gedrag. De daders van de meeste schietincidenten (in de VS), gebruiken mind control medicijnen waardoor ze niet meer helder kunnen nadenken en ook kwetsbaar zijn voor manipulatie/beïnvloeding van hun gedrag door derden.


Schade door medische industrie veel erger dan gedacht.

Bovenstaand zijn de redenen waarom zelfs een naar plan functionerend zorgstelsel systematisch en opzettelijk uw gezondheid en financiën ruïneert. Maar perfectie bestaat niet en vooral niet in de gezondheidszorg. Zelfs de medische industrie geeft toe dat er vele fouten worden gemaakt. Er sterven dan ook vele mensen door fouten gemaakt door "professionele" medici. De grootste groep onnatuurlijke doodsoorzaken in de Westerse wereld zijn niet gewelddadige misdrijven, oorlogen of terrorisme maar dood door medische ingrepen/fouten.
In Nederland sterven er volgens officiële gegevens ongeveer 2000 mensen per jaar door medische missers. In België sterven er ook ongeveer 2000 mensen door fouten. Het aantal doden is in werkelijkheid echter veel hoger omdat men zoveel mogelijk probeert fouten te verbergen; uit angst voor imago verlies, financiële consequenties, eventuele strafvervolging en civielrechtelijke procedures. Aangezien de gestorven persoon niet kan navertellen wat er precies is gebeurd en de familieleden en vrienden niet de kennis hebben om fouten te herkennen, gaan waarschijnlijk de meeste (fatale) fouten onopgemerkt voorbij. Het werkelijke aantal doden door medische fouten ligt volgens sin-nl eerder rond de 8000 per jaar !!! Meer info over medische fouten leest u op sin-nl.

Hoe dit te voorkomen?

Het is zeer belangrijk om NIET in het systeem terecht te geraken. Blijf dus gezond door ziekteveroorzakende omstandigheden te vermijden. Daarbij kunt u denken aan bewerkte/giftige voedsel, te veel suiker, pesticiden, GMO, vaccinaties, bestralingen, alcohol, drugs, sigaretten, farmaceutische medicijnen, vervuilde/vergiftigde lucht & water, stress en angst.

Eet ook zoveel mogelijk gezond. Daarnaast helpen onze producten, u fit en gezond te blijven. Hiermee voorkomt u ook nog eens de hoge kosten voor de reguliere gezondheidszorg en de farmaceutische medicijnen.

Ziekten zijn geen noodzakelijkheid !!

Indien u eenmaal echter wel in het systeem bent beland, dient u altijd alert te zijn. Vertrouw niet blindelings artsen en andere "specialisten" maar informeer u zelf. Stel zoveel mogelijk vragen. Zijn er alternatieven? Is de situatie ECHT zo slecht? Zijn medicijnen echt nodig? Hebben deze medicijnen en therapieën anderen geholpen ? etc. Probeer zo snel mogelijk UIT de medische "zorg" te komen.

U bent verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid. Informeer u zelf. En observeer zelf nauwkeurig de gebeurtenissen om u heen. Neem niets voor vanzelfsprekend aan. Wissel kennis en ervaringen met anderen uit, maar volg consistent uw eigen idealen en overtuigingen.

zaterdag 21 september 2013

Slaappillen; dood en kanker?

Velen van ons hebben een ongezonde lichaam. Hierdoor heeft een grote groep mensen ook slaapproblemen. In de moderne samenleving waar alles gekoppeld is aan tijd (werk, studie etc.), uiterlijk en prestatie, kan dit heel lastig zijn. De verleiding is dan ook groot de slaapproblemen snel op te lossen met slaappillen. Zoals we echter eerder al berichtten hebben medicijnen vele bijwerkingen.  Zo ook slaapmedicamenten. Uit statistisch onderzoek kwam naar voren dat slaappillen de kans op vroegtijdige dood met maar liefst 4 keer verhogen !! Daarnaast verhogen ze bij een frequente gebruik, de kans op kanker.

De medische dossier van ongeveer 35.000 patiënten werden onderzocht voor een periode van 5 jaar. 11 duizend patiënten, met een doorsnee leeftijd van 54 die gemiddeld 2,5 jaar lang slaappillen gebruikten, werden vergeleken met 12 duizend mensen die geen slaappillen gebruikten. Zelfs mensen die slechts 18 keer per jaar een slaappil gebruikten, merkten de negatieve gevolgen.

Slaappillen zijn niet de oplossing

Dit onderzoek alleen bewijst niet voor 100% dat slaappillen, vroegtijdige dood en kanker veroorzaken, omdat ook andere factoren zoals levensstijl, alcohol, roken en drugs invloed kunnen hebben. Te samen met ander onderzoek laat het echter geen twijfel over: Slaappillen leiden tot vroegtijdige dood en kanker.
Zo kwam een soortgelijke onderzoek van zo'n 40 jaar geleden tot exact dezelfde conclusies. Dit is uiteraard geen toeval. Big Pharma medicijnen doen meer kwaad dan goed. Bovendien is het algemeen bekend dat slaappillen, slaapapneu (ademhalingsproblemen) veroorzaken.

Verschillende benzodiazepines (temazepam), niet-benzodiazepines (zolpidem), eszopiclone en zaleplon, barbituraten, en sederende antihistaminica werden in het onderzoek betrokken.
Medicijnen zoals Ambien , Restoril , Lunesta en Sonata kunnen dus zeer schadelijk zijn.

Indien u slaapproblemen heeft, dient u de onderliggende oorzaken tegen te gaan. Bijvoorbeeld gezonder leven, gezonder eten, afvallen, een betere slaaphouding en geen drank & sigaretten.
Ook kunt u natuurlijke "medicijnen" zoals lavender en  Jiaogulan gebruiken.

zaterdag 14 september 2013

Vruchtbaarheid van mannen en vrouwen in gevaar

Gezonde mensen zijn vruchtbaarder. Door de blootstelling aan slecht voedsel, overdadig suiker, pesticiden, GMO, vaccinaties, bestralingen, alcohol, drugs, sigaretten, farmaceutische medicijnen en slechte lucht & water wordt de mens steeds ongezonder. Hierdoor neemt ook de vruchtbaarheid af. In ongeveer 20 jaar is de onvruchtbaarheid bij koppels verdubbeld naar 16 % in 2010. En de prognose is dat dit percentage nog verder zal stijgen.

Minder vruchtbaar, minder kinderen.

Een belangrijke reden waarom de onvruchtbaarheid toeneemt is dat de zeer invloedrijke eugenisten (Übermensch aanhangers die de rest van de "minderwaardige" mensen willen elimineren), drastisch de sterftecijfers willen verhogen en de geboorte willen verlagen. Producten die funest zijn voor de voortplanting worden doelbewust gebruikt en gepromoot. Zo is de zeer populaire chemische bestrijdingsmiddel "RoundUp" van Monsanto, zeer schadelijk voor de vruchtbaarheid va mannen.
BPA, dat vaak wordt gebruikt in plastic en verpakking, is niet alleen ongezond maar het verstoort ook het hormoonsysteem en de vruchtbaarheid bij mannen.
Westerse mannen en vrouwen hebben een hoge concentratie van ftalaten, een stof dat vaak in plastic en verpakking wordt gebruikt. Daarnaast wordt het gebruikt bij persoonlijke verzorgingsproducten, zoals nagellak, parfums en cosmetica. Onderzoek heeft aangetoond dat hoge concentraties ftalaten, miskramen bij vrouwen veroorzaken.

Vruchtbaarheid verbeteren

Het is dus noodzakelijk om de hierboven genoemde schadelijke oorzaken te beperken.
Ook overgewicht is een boosdoener. Gezonder leven en lichaamsbeweging bevordert de vruchtbaarheid.

Gezonde voeding is voor mannen en vrouwen, van essentieel belang. Natuurlijke voedsel met koolhydraten, plantaardige proteïnen en onverzadigde plantaardige oliën zoals noten, zaden, peulvruchten, vis, volle granen, groenten en vers fruit (frambozen) vergroten de vruchtbaarheid.
Daarnaast zijn foliumzuur, vitaminen, mineralen en veel water goed voor vrouwen.

Verbeter uw gezondheid en  vruchtbaarheid

Voor mannen zijn naast gezonde voeding en levensstijl, antioxidanten, micronutriënten en vitamine C zeer belangrijk. Een recente studie in Amerika bewees dat antioxidanten, micronutriënten (vitamine E , B- caroteen , zink en foliumzuur) en vitamine C (voorkomt klonten) de kwaliteit van de mannelijke zaadcellen sterk bevorderen.

Jiaogulan (antioxidant) en Vitamine C zijn niet alleen gezond; ze verbeteren ook de vruchtbaarheid bij zowel vrouwen als mannen.

zaterdag 7 september 2013

29 Tips voor snellere en betere MMS resultaten

Van griep tot malaria, van acne tot tuberculose; MMS geneest en voorkomt vele ziekten. Toch worden sommige mensen niet helemaal verlost van hun aandoeningen, omdat ze iets niet goed doen. Jim Humble adresseert deze problemen en geeft 29 tips voor snellere en betere MMS resultaten. Lees deze tips hieronder grondig door voordat u MMS gebruikt. Volg deze adviezen op. U zult de resultaten merken.
Vertaling van de belangrijke Jim Humble Nieuwsbrief over de effectiviteit van MMS - Bewerkt

29 obstakels voor MMS

Mensen vragen ons soms waarom ze niet van een ziekte genezen, terwijl ze getuigenissen, met tests van voor en na MMS-gebruik lezen, waarbij anderen die dezelfde ziekte hebben, wel volledig genezen.
Zijn deze getuigenissen echt? Hoe kunnen we uitspraken als, "MMS geneest 95% of meer van de ziekten in de wereld" maken, terwijl sommigen met dezelfde ziekten nog steeds worstelen met hun kwalen?

Dat zijn legitieme vragen die we in deze nieuwsbrief zullen beantwoorden.

Allereerst, iedereen is uniek en heeft zijn eigen unieke ziekteverwekkers, omstandigheden en problemen.
Wat betekent het om 95% van de ziekten in de wereld te genezen?
Niemand weet precies hoeveel ziekten er zijn op de wereld. En er worden regelmatige nieuwe ziekten gevonden. Zijn ze allemaal organisch of biologisch, of anorganisch zoals de Morgellons ziekte?

We HEBBEN 95% van de ons bekende ziekten op de wereld genezen. Deze verklaring betekent dat we de ons BEKENDE ziekten op deze wereld, met MMS volledig kunnen genezen. Maar dit betekent niet dat 90-95% van de mensen die MMS hebben gebruikt, zijn genezen!

Het probleem is niet dat MMS niet 95% of meer van ziekteverwekkers doodt, maar dat de persoon die de protocollen gebruikt iets niet goed doet. Soms is er ook een andere factor die de genezing voorkomt.

Dit is het onderwerp van deze nieuwsbrief. Vele factoren en variabelen zullen hier aan de orde komen.
Dit is echter geen uitputtende lijst, het is het gevolg (van de feedback) van het MMS gebruik, wereldwijd.

We moeten aan de volgende obstakels denken:

1. Worden de protocollen wel nageleefd?

Waarschijnlijk de grootste reden reden waarom mensen niet "genezen".

De MMS-protocollen zijn ontwikkeld door trial and error. In het begin wist Jim Humble, niet precies hoe lang geactiveerde MMS of Chloordioxide in het lichaam bleef. We weten nu dat het 1 uur in het lichaam kan blijven. Hoewel enkele doses per dag ziekteverwekkers kan doden, is het veel effectiever in het verwijderen van pathogenen als het elke uur, gedurende 8-10 uur per dag, CONSEQUENT wordt ingenomen. Dit CONSTANTE uurlijkse bombardement van geactiveerde MMS of Chloordioxide in het lichaam tegen de ziekteverwekkers kan de resultaten enorm verbeteren!

De persoon dient consistent en toegewijd te zijn aan de uurlijkse dosering. We weten dat het niet makkelijk is bij het werken of reizen, maar met het maken van protocol 1000 voor een dagelijkse doses in een grote fles is het veel gemakkelijker. U kunt nu in 1 keer uw dagelijkse doses voor de hele dag in een 1 liter (of kleinere) fles maken en het de hele dag met u meedragen. Dat is handig !

Opmerking: Voorkom blootstelling aan de zon omdat dan de werking wordt geneutraliseerd. Een goed idee is het om de wekker van uw telefoon elk uur af te laten gaan, als een herinnering.
Dus: VOER UW PROTOCOLLEN CONSISTENT UIT ALS U GOEDE RESULTATEN WILT!

Naschrift MMS Winkel: Let ook op de basisregels.

2. Doseren

De basis MMS protocol is 3 druppels per uur, gedurende 8 uur. Het wordt protocol 1000 genoemd en kan worden ingenomen met MMS1, (geactiveerde MMS), of CDS. Hoewel dit protocol gedaan voor 3 weken, de meeste gezondheidsproblemen verhelpt, moeten we de doses, voor betere en snellere resultaten, vaak "opvoeren". Dit geldt met name voor Herpes, diabetes, HIV en 4e stadium kanker. "Opvoeren" is het extra toevoegen van 1-2 druppels per uur, zodra het lichaam daartoe in staat is. De "standaard" 3 druppels per uur gebruiken kan dan langer dan 3 weken vergen, zodat het protocol 1000 voor 3 weken misschien niet "geneest". "Opvoeren"!

3. Neutralisatie

Een andere reden waarom mensen geen succes hebben is dat ze de doses neutraliseren. Tijdens de dagelijkse protocol, moet u dingen vermijden die de oplossing neutraliseren of verzwakken, zoals: Vitamine C, koffie, alcohol, chocolade, anti oxidanten

c. te veel dingen tegelijk
d. recreatieve drugs

Opmerking: Als u DMSO toevoegt aan uw protocol, dwz Protocol 1000 +, moet u de DMSO afzonderlijk, elk uur, toevoegen door uw uurlijkse dosis in een glas te doen en daarna uw DMSO toe te voegen. Wacht 3 minuten en dan drinken.

Voorbeeld: Een man gebruikte MMS twee jaar zonder goede resultaten. Ik vroeg hem wat hij nog meer consumeerde gedurende de dag. Hij zei, slechts 3.000 milligram vitamine C! Nou, geen wonder dat het niet lukte, hij neutraliseerde de doses.

Opmerking: Als u koffie of thee wilt drinken, doe het dan voor het ontbijt. Wacht dan een uur voordat u met uw dagelijkse dosering begint. We hebben mensen die Moringa, 1-2 uur na voltooiing van de dagelijkse protocol innemen, omdat het 47 anti-oxidanten bevat. Tegen de tijd dat ze met de  protocollen van de volgende dag beginnen is het al uit het lichaam.

Belangrijk: Leer hoe u de Chloordioxide hoge bereik teststrips kunt gebruiken en test alle gebruikte vloeistoffen om te zien of de chloordioxide verzwakt of volledig geëlimineerd wordt. Het is cruciaal om consequent optimaal gebruik te maken van het potentieel van chloordioxide. Voor beste resultaten gebruik het met gedestilleerd water, vooral met de smaak factor bijna geëlimineerd met CDS of de activering van MMS met 5% HCL, (zoutzuur). HCL wordt door het lichaam geproduceerd en in de maag gebruikt.

Naschrift MMS Winkel: Zie ook: Roken + drinken versnelt mentaal verval

4. Potentie van doses (STERKTE)

Er zijn twee dingen die ik hier wil noemen. Allereerst, is de MMS, CDS, DMSO, MMS2 op de juiste sterkte? Zo niet, dan kunt u geen succes behalen. De protocollen zijn gebaseerd op een bepaalde concentratie van kracht zoals, MMS is een 22,4% oplossing, MMS 2 is 65-75%, DMSO is tussen 70-99%. De CDS in de protocollen zijn gebaseerd op 3000 ppm, en niet 6000 , 12000 etc! We testten de MMS oplossing van sommige mensen en constateerden dat het 10-15% was. Dit is te zwak en sommige daarvan konden niet eens geactiveerd worden! Dus, zorg ervoor dat u uw producten aanschaft bij aanbevolen, geteste en betrouwbare winkels.

Wij zeggen NIET dat alle verkopers gebrekkige producten verkopen, maar we kunnen alleen diegenen aanbevelen we kennen. Dus, wees voorzichtig met wat u koopt, omdat de juiste sterkte heel belangrijk is. Het is immers uw lichaam die u probeert te genezen!

Naschrift MMS Winkel: Onze MMS voldoet aan de Jim Humble norm: 28% Natriumchloriet - 22.4% effectief !!

Opmerking: Sterke CDS zoals 6000 ppm en hoger kan explosief zijn! Het is niet nodig om CDS sterker dan 3000 ppm te hebben, dus geen CDS met een hogere ppm kopen/maken. Het zal u niet sneller genezen! De verdunde dosering per uur is ongeveer 50 ppm. U kunt tot 100 ppm innemen zonder ongemakken, maar als u meer inneemt irriteert het de keel en de slijmvliezen. Dit kan oncomfortabel zijn.
"Als u met de verkeerde potentie begint dan kunt u met een ander resultaat of geen resultaat eindigen".

5. Tijdsduur (hoe lang de protocollen te nemen)

Gebruik de standaard protocol voor 3 weken. Indien u na 3 weken niet genezen bent, dient u gewoon door te gaan totdat u wel genezen bent! Vooral met aandoeningen als Herpes, 4de stadium kanker, slopende ziekten, diabetes, hoge bloeddruk.

Opmerking: Als iemand gedurende een lange tijd een ziekte heeft gehad, dan zal het meestal langer duren om het uit te roeien. Blijf doorgaan tot u succesvol bent!

6. Andere reactie van lichaam

IEDEREEN reageert anders door verschillende redenen, zoals:
a. Parasitaire besmettingen
b. Leverproblemen
c. Longproblemen
d. Toxiciteit van het lichaam, dat wil zeggen het lichaam zit vol met gifstoffen en moet detoxed (ontgift) worden. Wanneer men in deze toestand verkeert, moet u heel langzaam te werk gaan.
e. Gecompromitteerde immuunsysteem

Ieder lichaam heeft andere problemen waarmee het te maken heeft. Hierdoor verschilt de opvang van chloordioxide in het lichaam.

Opmerking: Denk niet dat iedereen op dezelfde wijze reageert en dienovereenkomstig aanpassingen verricht. Dat wil zeggen; verminder dosering indien nodig of voer de dosering op indien mogelijk. Terwijl sommigen in staat zijn om het "op te voeren" tot 10 druppels per uur,hebben anderen moeite met 5 druppels per uur. Dus, pas dienovereenkomstig aan, maar STOP NIET!

7. Meerdere complicaties of ziekten

Mensen die tegelijkertijd borstkanker, leukemie en diabetes hadden kwamen voor genezing. Bij het omgaan met meerdere aandoeningen moet men consequent de protocollen toepassen, de dosering opvoeren en de protocollen langer dan 3 weken, waarschijnlijk meerdere maanden gebruiken om te herstellen.
Vergeet niet: hoe langer men een ziekte heeft of meer ziektes men heeft, des te langer het duurt om te genezen.

8. Voorafgaande therapieën

Mensen komen soms "op hun laatste benen" naar ons toe. Ze hebben vaak verschillende chemotherapie behandelingen, bestralingen en operaties ondergaan. Dit maakt het moeilijk om te "genezen" vanwege een verzwakt immuunsysteem, een verwijderde milt en/of lymfestelsel, alsmede een gesneden en dichtgeschroeide bloedsomloop die de bloedstroom belemmert.

Wanneer een persoon onder deze omstandigheden probeert weer gezond te worden moet hij of zij begrijpen dat het misschien veel langer zal duren om het lichaam te ontgiften van pathogene organismen en te "genezen".

9. Dieet

Om het immuunsysteem op te bouwen heeft het lichaam de essentiële vitaminen, mineralen en voedingsstoffen nodig. Het lichaam assimileert deze essentiële stoffen het beste in hun natuurlijke staat. Biologische voedingsmiddelen, geen GGO's (Genetisch Gemodificeerde Organisme - GMO), geen hormonen, geen conserveringsmiddelen of bewerkte voedingsmiddelen.

Wij raden voor het immuunsysteem o.a. de  volgende voedingsmiddelen aan:

a. Rauwe melk
b. Rauwe boter
c. Rauwe kaas
d. Verse biologische runderlever, kip lever en rood vlees met het vet, vooral rood vlees.
e. Ruwe honing
f.  Moringa bladeren (rijk aan antioxidanten) Alleen te gebruiken na de dagelijkse protocollen.
g. Verse biologische groenten en fruit. Sap maken van rauwe groenten en fruit is geweldig!

Opmerking: Als men de protocollen volgt maar een ongezond voedingspatroon heeft, kan dit de werking belemmeren.

10. Parasitaire besmettingen

Mensen die zich ontdoen van parasitaire aandoeningen, krijgen betere en snellere resultaten. Iedereen heeft parasieten waarmee het om moet gaan. Als het immuunsysteem sterk is worden ze in toom gehouden. Maar, als het lichaam vol zit met parasieten moeten ze verwijderd worden om weer volledig gezond te kunnen worden.

Opmerking: Iedereen zou, 1 of 2 keer per jaar, zich van parasieten moeten ontdoen met een cleansing. Vooral degenen die werkzaam zijn in gebieden waar ze wonen, degenen die fokken d.w.z. werken met dieren en degenen die in rioleringen en andere soortgelijke omstandigheden werken.

11. Stress op het immuunsysteem, (zwak of niet-bestaand)

Stress is een "killer" van het immuunsysteem. Werk, thuis, financiën, relaties en gewoon in deze wereld leven kan leiden tot een hoop stress. Met een verzwakt immuunsysteem heeft het lichaam niet het interne vermogen ziekteverwekkers te doden om zich te genezen.

Opmerking: Probeer zoveel mogelijk om een ​​stress-vrij leven te leiden bij het omgaan met (gezondheids)problemen.

12. Houding (U heeft een dankbare houding nodig)!

Het hebben van een positieve houding bij het genezen is van essentieel belang. Wees dankbaar voor het leven zelf en het plezier dat het brengt.

Opmerking: Probeer negatieve mensen en situaties te vermijden wanneer u probeert zich te herstellen.

13. Bloed testen (onbetrouwbare tests)

a. Herpes

Sommige mensen zijn positieve getest voor HPV, maar hebben er nooit last van gehad. Anderen daarentegen zijn negatief getest, maar hebben wel (die ziekte en) de "uitbraken". Zijn deze tests betrouwbaar? De mensen die we behandelen vragen we regelmatig hoe ze zich voelen. We willen de verschillen in hun lichaam weten. Is er een verschil? We observeren ook of ze dikker worden, volgen de pijn en wonden, monitoren huiduitslag en irritaties en kijken of het algemeen gevoel van welzijn, wordt hersteld. Deze facetten geven betrouwbare aanwijzingen over de genezing, zelfs als de tests iets anders zeggen.

Opmerking: Vaak duurt het maanden voordat mensen de resultaten krijgen, misschien ook nooit. Maar, "Hoe voelen ze zich?"

b. Auto-immuunziekten

De test voor HIV is een test die zoekt naar de aanwezigheid van 47 auto-immuun stoornissen. Het is bewezen dat veel zwangere vrouwen positief voor HIV testen terwijl ze in werkelijkheid later negatief testen. Mensen die tetanusinjecties hebben gehad zijn aanvankelijk ook positief getest op HIV terwijl ze bij latere tests negatief testten. Hetzelfde geldt voor mensen die een vaccin tegen gele koorts hebben gehad.

Opmerking: Geloof niet meteen de HIV-test!

14. Chirurgische destructie

Het is moeilijk voor het lichaam om zich te ontgiften wanneer de organen die dit moeten gaan doen, zoals bij de hieronder genoemde gevallen, verwijderd of beschadigd zijn. Hier zijn een aantal belangrijke onderdelen van het immuunsysteem van het lichaam die beschadigd of verwijderd kunnen zijn:

a. Het uitsnijden van het immuunsysteem (Lymfeklier)
c. Colon verwijderd
d. Nieren verwijderd
e. Longen geheel of gedeeltelijk verwijderd
f.  Hersenoperatie (verwijdering van de hersenen materie en aderen gesneden en gecauteriseerd/dichtgeschroeid)
g. Milt verwijderd

Infecties zoals MRSA - Stafylokok infecties zijn wereldwijd veel voorkomende resultaten van operaties. De aanwezigheid van deze bacteriën in het lichaam belemmert het herstel van het lichaam.

15. Vaccinaties (residuen)

Van vaccinaties is het bewezen dat ze vele ziekten zoals autisme, gedeeltelijke of volledige verlammingen, beroerte, neurologische stoornissen veroorzaken, om maar een paar te noemen.

a. Zware metalen - Kwik, aluminium en andere
b. Toxinen - Formaldehyde, alcohol
c. Ziekten - De maker van het poliovaccin gaf toe dat tot 50 ziekten, zoals kanker en diabetes, werden toegevoegd aan het vaccin voor polio.

Opmerking: Als iemand meerdere vaccins heeft gehad, kan het de genezing belemmeren.

16. Niet-biologische agentia

Grote hoeveelheden asbest in het lichaam kunnen het herstel verhinderen, vooral in de longen.
Morgellons ziekte is een ziekte die voor veel raadsels zorgt omdat er wormachtige stammen uit de huid en ogen komen. Bij nader onderzoek onder een microscoop zijn de namen van farmaceutische bedrijven zichtbaar! Dit is niet een natuurlijk voorkomende ziekte.

Opmerking: Er kunnen veel meer niet-biologische ziekteverwekkers op de wereld aanwezig zijn. Bij het genezen moeten we daarmee rekening houden.

17. Druk van familie

Familie en vrienden kunnen iemand echt ontmoedigen de protocollen correct te gebruiken door negatief te zijn over MMS alsmede twijfels te zaaien over de werking. De man die zijn echtgenote niet steunt en andersom. Het kan iemand ontmoedigen door te gaan waardoor men geen resultaten behaalt bij het herstel.

Opmerking: De steun van familie en vrienden is zeer belangrijk bij het genezingsproces en het ontbreken daarvan kan de resultaten van de protocollen verminderen.

Naschrift MMS Winkel: Informeer allereerst uzelf. Praat zo nodig ook met familie en vrienden. En denk na waarom u iets doet. Nadat u dat heeft gedaan en uw beslissing heeft genomen, is het belangrijk uw eigen overtuiging te volgen. Het is uw leven en uw gezondheid. Laat u niet ontmoedigen. Heb geduld en volg uw idealen, dromen en overtuigingen. Alleen degenen die doorzetten hebben succes.

18. Psychosomatische factoren

Psychosomatische aandoeningen zijn echt voor de persoon die ze heeft, maar ze bestaan niet echt. D.w.z. de persoon gelooft dat hij/zij een ziekte heeft die niet echt aanwezig is!
Psychosomatische ziekten bestaan ​​en moeten worden overwogen wanneer men probeert te genezen.

Opmerking: als een persoon de protocollen voor een tijdje gebruikt, met helemaal geen resultaten, dan behoort dit tot de mogelijkheden, vooral als de persoon psychische problemen heeft.

19. Milieu vervuiling

We weten allemaal dat onze wereld tot op zekere hoogte vervuild is. Dit blijkt uit de vervuiling die te zien is in de lucht boven de steden over de hele wereld.
We hebben ook dagelijks te maken met vervuiling op de volgende punten:

a. Werkplek - chemicaliën en giftige stoffen worden gebruikt op de werkplek
b. Huis chemicaliën - huishoudelijke chemicaliën en giftige stoffen, gebruikt in het huis
c. Milieu/omgeving - straling, microgolven, radium enz.
d. Chemtrails - aluminium en barium wordt over de hele wereld gespoten
e. Watervoorziening - riolering, chemicaliën en giftige stoffen in het water dat we drinken, Voorbeeld: Fluoride

Opmerking: Als men probeert te genezen en men is voortdurend in contact met grote hoeveelheden giftige stoffen, dan is het immuunsysteem van het lichaam druk bezig, om te proberen de toxines te elimineren. Genezing is moeilijker en misschien is vervuiling wel de "oorzaak" van de ziekte die men probeert te elimineren!

20. Permanente schade (door ongelukken, geboorteafwijkingen of chirurgische ingrepen)

Alle lichaamsorganen en -systemen moeten in goede staat zijn om het lichaam op zijn optimale capaciteit te laten werken. Als er blijvende schade is aan een of meer lichaamsfuncties dan wordt het herstel belemmerd of niet mogelijk. Dwz als iemand verlamd is door ruggenmergletsel dan kan de vaardigheid om bepaalde delen van het lichaam te bewegen nooit meer worden hersteld. Als de volgende delen van het lichaam permanent beschadigd zijn, dan is het soms mogelijk het functioneren te herstellen, maar vaak is dat niet het geval.

a. Hersenbeschadiging
b. Zenuwgestel
c. Circulair systeem
d. Appendix, Spleen
e. Permanente schade door middel van chirurgie
f.  Lever
g. Hart
h. Spijsvertering, (maag, darm en dikke darm).

Opmerking: We hebben gezien dat degenen aan wie verteld werd dat ze blijvende schade hadden, toch genazen! Men komt er slechts achter door de protocollen correct te volgen. Dus probeer de protocollen om te zien of uw aandoening teniet kan worden gedaan en u zodoende kunt herstellen.

21. Orgaantoxiciteit

Indien de organen van het lichaam zeer giftig zijn, moeten deze organen langzaam gereinigd worden. Hierdoor zal het genezingsproces meer tijd vergen.
De volgende organen moeten langzaam ontgift (detoxed) worden om te voorkomen dat het lichaam vergiftigd wordt doordat het vanwege een verminderde capaciteit, niet in staat is de gifstoffen snel genoeg te verwijderen.

a. Lever - (Sclerose, leverkanker, hepatitis)
b. Nier - (Op dialyse, nierstenen, infecties)
c. Galblaas - (Galstenen, infectie)
d. Colon - (verstopte dikke darm, kanker)
e. Longen - (Roken van sigaretten is vol giftige stoffen en is contra productief wanneer men probeert de longen te genezen, maar wel mogelijk)

Opmerking: Hoewel deze aandoeningen de effectiviteit van chloordioxide kunnen verminderen, dienen we bij het genezingsproces deze aandoeningen te overwinnen. Vergeet niet dat iedereen anders reageert; dus de protocollen correct uitvoeren en niet stoppen!
Dit zijn dingen om te overwegen als u geen goede resultaten krijgt. Het zou echter wel wat langer kunnen duren.

22. Fungus

MMS is erg goed in het "herstel van het lichaam" met de aanwezigheid van schimmels, maar er zijn een paar die het niet kan elimineren. Als de schimmel door het hele lichaam verspreid is en ook aanwezig is in een gebied waar u andere problemen heeft, zoals diabetes gerelateerde infecties in de benen en voeten, dan kan het genezingsproces misschien wel langzamer duren.

Opmerking: Een goede manier om te testen of er een schimmel is die MMS niet kan bestrijden, is het aanbrengen van geactiveerde MMS spray op het gebied. Als het brandt (alsof het in brand staat), dan reageert de schimmel misschien niet op behandelingen.

Oplossing: Mix Aztec Klei, (bentoniet klei), met vaseline of olijfolie en breng op het besmette gebied aan en wikkel het in voor de nacht als u slapen gaat.
Als de schimmel op de voeten is, brengt u het mengsel op de besmette gebieden aan, wikkel het met een plastic cellofaan en doe een sok er overheen en ga dan `naar bed, voor de nacht. Dit werkt echt goed!


23. Opnieuw besmet

U kunt volledig herstellen met behulp van de protocollen en vervolgens opnieuw besmet worden met dezelfde ziekte. Indien een persoon een seksueel overdraagbare aandoening heeft en zijn/haar partner de protocollen niet heeft gevolgd of niet volledig is genezen, kan dan de ziekte weer worden doorgegeven aan de partner.

Alleen maar omdat een persoon volledig is "hersteld" betekent nog niet dat ze zich zelf niet opnieuw kunnen infecteren. Als men, na de genezing, weer doorgaat met een bepaalde levensstijl of de blootstelling aan een bepaalde ziekte, dan kan herinfectie is heel goed mogelijk.

Opmerking: Om herinfectie van een bepaalde ziekte te voorkomen, moet er een verandering van levensstijl plaatsvinden om voortdurende blootstelling te voorkomen.

Voorbeeld: Als men kanker heeft en constant met veel straling werkt, moet men de blootstelling daaraan echt voorkomen of gewoon van baan veranderen.

Voorbeeld: Als een persoon meerdere seks partners heeft dan moet men zich heel goed beschermen of slechts één partner hebben om het risico op herinfectie te elimineren, zolang de partner de ziekte niet heeft. Indien niet, wacht totdat de persoon is hersteld. Condooms beschermen niet noodzakelijkerwijs tegen seksuele aandoeningen.

Zorg ervoor dat u de plekken, waar er contact werd gemaakt met de andere persoon, reinigt met MMS1 of CDS. Draag een spuitfles van MMS1 of CDS met u mee, om uzelf te reinigen.

24. Gebrek aan financiën om door te gaan

Hoewel de protocollen die we gebruiken relatief goedkoop zijn, kunnen sommigen in de wereld zelfs dat bedrag niet veroorloven. Als het product op is, wordt het protocol beëindigd en geneest men niet. Hoewel men zich veel beter voelt en de symptomen zijn afgenomen, is men niet volledig hersteld.

Opmerking: Als u begint met de protocollen, zorg ervoor dat u de protocollen kunt volgen totdat u bent genezen. Oplossing: Meestal kunnen familie en vrienden u helpen als u hen laat weten hulp nodig te hebben. Probeer te plannen voor de toekomst voordat het product op is.

25. Zelfbedrog

Mensen kunnen zichzelf wijsmaken dat ze gezond zijn, terwijl ze eigenlijk nog steeds ziek zijn. Accepteer de realiteit en neem persoonlijk de verantwoordelijkheid voor uw gezondheid en ga door totdat alle symptomen weg zijn, ongeacht hoe lang het duurt.

Opmerking: Zelfs na de genezing, de "onderhoudsdosering" blijven gebruiken en een goed dieet gebruiken om het immuunsysteem sterk te houden.

Ja, zoals gezegd, het kan een verandering van levensstijl betekenen!

26. Instellen van de doses

Hoewel het hierboven is vermeld, is het belangrijk te vermelden hoe de dosering aan te passen. Als een persoon echt ziek is dan moet u langzaam gaan, dat wil zeggen als een persoon 4de stadium kanker heeft in de lever of de longen, dan beginnen we met 1 druppel per uur. Als er een negatieve reactie optreedt dan verlagen we de dosis naar een ½ druppel per uur. Dit geldt voor alle zogenaamde terminale ziekten. Na het verminderen blijft u op die dosis totdat men zich beter voelt om de dosis te verhogen. LANGZAAM de doses verhogen! Niet stoppen!

Als een persoon uurlijks DMSO toevoegt, dwz protocol 1000 +, en een Herxheimer reactie krijgt, stop dan met het toevoegen van DMSO voor een dag of zo en probeer het dan opnieuw toe te voegen.

Opmerking: Herxheimer Reactie of oxidatieve stress treedt op wanneer het lichaam zo veel giftige stoffen heeft die in het bloed worden gebracht dat het lichaam ze niet snel genoeg kan elimineren. Als gevolg hiervan treden er griepachtige symptomen op (pijn, pijn in de gewrichten en spieren en vermoeidheid) . Wanneer dit gebeurt de dosering verminderen, misschien zelfs opnieuw beginnen.

Hetzelfde geldt voor protocol 2000 ; toevoeging van calcium Hypochloriet. Als u MMS2 (calciumhypochloriet) toevoegt, en voelt dat u het niet meer kunt tolereren dan een paar dagen stoppen, dan opnieuw proberen.

Opmerking: We beginnen de dosering van MMS2 met slechts 1/16 van een "0" grootte capsule (1/12 van een grootte "1" capsule), 4 keer per dag gedurende het protocol elke 2 uur, genomen op het halve uur. Men kan ook proberen om met 1-2 capsules per dag te beginnen.

Naschrift MMS Winkel: We verkopen op onze site MMS2 capsules, 60 stuks, van de grootte 1. Elke capsule bevat 400mg Calcium hypochloriet. Een grootte "0" capsule bevat 544 mg.

Als op een moment de toevoeging van DMSO of MMS2 of beide, ondraaglijk wordt, dan gewoon met beide stoppen en Protocol 1000 voor een paar dagen doen. Bij het hervatten van protocol 1000 + of 2000 langzamer beginnen.

Opmerking: We hebben gemerkt dat een persoon het goed kan doen met protocol 1000 en het op kan voeren tot 20 ml CDS per dag zonder problemen. Maar wanneer er DMSO wordt toegevoegd, botsen ze om het zo te zeggen "tegen de muur" en kunnen ze niet doorgaan. Elimineer de DMSO voor een paar dagen en breng CDS terug tot 10 ml per dag, wanneer u DMSO probeert toe te voegen. Hetzelfde geldt voor het toevoegen van MMS2.

De les die u moet leren is; uw dosering AANPASSEN aan hoe u zich voelt. Teveel reactie dan "verminderen". Geen reactie "opvoeren". Het is niet slecht om, indien nodig, opnieuw te beginnen met de minimale dosis waarmee u begon.

Opmerking: Zeer weinig mensen waren gedwongen volledig te stoppen nadat zij geleerd hadden de dosering aan te passen aan de reactie van hun lichaam. Leer de reactie van uw lichaam, indien nodig, aanpassen.

We willen een comfortabele genezing. U wilt niet zieker worden. Dus verminder of elimineer al datgene wat ongemakken veroorzaakt.

Vergeet niet: Iedereen reageert anders. Vergelijk dus niet met de ervaringen van anderen met wie u heeft gesproken of waarover u heeft gelezen.

27. Vertrouwen in de medische en farmaceutische systeem

Sommige mensen die naar ons kwamen waren op medicijnen omdat hun arts ze vertelde dat ze het voor de rest van hun leven nodig zouden hebben. Voorbeeld: bloeddruk, diabetes etc.
We staan mensen toe, te doen wat ze willen. Het is hun lichaam en hun verantwoordelijkheid. Sommigen besluiten te stoppen met hun medicijnen, terwijl anderen dat niet doen. Anderen kiezen om de afhankelijkheid in de loop der tijd langzaam verminderen. Iedereen beslist voor zichzelf, maar als ze ervoor kiezen om door te gaan met medicijnen dan kunnen de medicijnen geneutraliseerd worden, (ineffectief gemaakt), en de werking van de protocollen kan worden verzwakt.

Opmerking: Het menselijk lichaam is gecreëerd met een compleet eigen ziekte bestrijdingssysteem. Indien dat correct werkt, zijn er GEEN MEDICIJNEN nodig om gezond te blijven.

28. Hoogspanningskabels & Magnetrons

Het is waargenomen dat de omwonenden van hoogspanningskabels een hoger percentage van hersenkanker en kanker in het algemeen hebben. Wonen in een omgeving waar er veel hoogspanning is of waar microgolven in de lucht zijn, kan het genezingsproces belemmeren.

Voorbeeld: Ik las jaren geleden een paar artikelen over Amerikanen die, tijdens de koude oorlog, in de Amerikaanse ambassade in Moskou werkzaam waren. Er was een hoge kankergehalte bij de werknemers van de ambassade. Velen dachten dat de reden daarvoor was dat de Russen voortdurend krachtige microgolven op de ambassade hadden gericht voor toezicht - of andere redenen.

Opmerking: Als u woont in een gebied waar sprake is van directe blootstelling aan hoge elektriciteit of microgolven, kunt u een verhuizing overwegen tijdens de protocollen om te zien of dit uw gezondheid/genezing belemmert. Het zou zelfs de oorzaak van uw ziekte of ziekten kunnen zijn!

29. Vuil Water

Dit is voor iedereen duidelijk. We hebben allemaal behoefte aan schoon water. Ziekteverwekkers en verontreinigingen moeten worden verwijderd uit het water dat we dagelijks drinken. Chloor en fluoride worden wereldwijd gebruikt in watervoorziening en kunnen verwoestende gevolgen hebben. Reinig uw watertoevoer met MMS1 als u een waterreservoir heeft of gebruik een filter om het water dat u drinkt te zuiveren. Beide doen!

Opmerking: Voor de protocollen raden wij gedestilleerd water aan of tenminste omgekeerde osmose en UV-behandeld water. Gedestilleerd water is het beste!

Conclusie: Ik heb 29 redenen genoemd waarom MMS u niet herstelt. Er kunnen er meer zijn. In dat geval, zullen we het melden zodra we het te weten komen. Hoewel deze redenen de resultaten van uw herstel kunnen beïnvloeden, hebben we wereldwijd opmerkelijke resultaten gezien bij het volgen van de MMS protocollen (sacramenten). Vele malen, is er ondanks deze factoren, een complete "genezing" volbracht! En we worden steeds beter met de loop der tijd! Ik hoop dat deze informatie heeft geholpen.
Laten we samen de wereld veranderen!

woensdag 4 september 2013

Drinkende tienermeisjes krijgen vaker kanker

Eerder berichtten we al dat alcoholgebruik slecht voor uw lichaam en intelligentie is.
Volgens nieuw onderzoek heeft alcoholgebruik vooral voor tienermeisjes ook andere nadelen. Meisjes die na het bereiken van de pubertijd en voor hun eerste zwangerschap, dagelijks het equivalent van een glas wijn drinken, hebben maar liefst 34% meer kans op borstkanker.

Dit blijkt een studie, die in het Engelse "Journal of the National Cancer Institute" gepubliceerd is.

Eerder onderzoek toonde reeds aan dat volwassen vrouwen die alcohol gebruiken 24 % meer kans op kanker hebben. Dit onderzoek toont aan dat alcohol op jonge leeftijd schadelijker is (schade aan borstweefsel).

Drank en tienermeisjes; ernstige ziektes.

Tevens werd duidelijk dat hoe langer de vruchtbare vrouwen zwangerschap uitstellen, des te hoger de kans op borstkanker is. Bovendien kwam naar voren dat hoe meer alcohol de tieners drinken, des te groter het gevaar is. Dit is vooral zorgelijk gelet op de jonge leeftijd waarop scholieren beginnen te drinken. Bovendien drinken tieners nu meer dan voorheen.

Overigens het is niet alleen borstkanker; het gevaar voor andere kankervormen neemt ook toe bij alcoholgebruik. Bovendien verhoogt het ook de risico's op ziekten in de lever, mond, keel en slokdarm. Dit geldt overigens ook voor mannen.

Andere factoren die bijdragen aan borstkanker zijn: roken, overgewicht en een gebrek aan lichaamsbeweging.

U kunt het volledige onderzoek hier in het Engels lezen.

Het is uiteraard goed voor uw fysieke en geestelijke gezondheid om geen alcohol te drinken. 
Indien u drinkt of heeft gedronken loopt u meer risico.

Gelukkig kunt u zich beschermen; MMS is effectief tegen borstkanker en andere kankersoorten. Tevens bestrijdt het AIDS, hepatitis A,B en C, malaria, herpes, tuberculose en  vele andere ernstige ziekten.
Helaas is alcohol niet de enige veroorzaker van kanker en andere ernstige ziekten. Het gebruik van MMS als onderhoudsdosering of als protocol is dusvoor iedereen nuttig

zondag 1 september 2013

Kankerrisico bij statines

Statines zijn chlosterol "verlagende" medicijnen en worden vaak voorgeschreven bij hart- en vaatziekten. Nieuw onderzoek trekt echter het gebruik van statines in twijfel. Vrouwen die langdurig statines gebruiken, verdubbelen daarmee het risico op borstkanker.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 916 vrouwen met invasieve ductale borstkanker (IDC), 1068 vrouwen met invasieve lobulaire borstkanker (ILC) en 903 vrouwen zonder kanker, allen tussen de 55 en 74.

Bijwerkingen medicijnen; statines veroorzaken kanker

Recente, korter durende onderzoeken concludeerden dat statines, kanker wellicht zouden kunnen bestrijden.
Dit langdurig onderzoek, kwam echter juist tot het tegenovergestelde resultaat: Vrouwen die 10 jaar of langer statines gebruiken hebben 1,83 keer meer kans op IDC en 1,97 keer meer kans op ILC, dan nieuwere statines gebruikers.

Bovendien, vrouwen met hypercholesterolemie, een aandoening die wordt gekenmerkt door hoge niveaus van lipiden en lipoproteïnen in het bloed, die langdurig statines gebruiken hebben een verdubbelde kans op IDC en ILC borstkankers.

Prostaatkanker bij mannen
Het zijn niet alleen vrouwen die getroffen worden door statines. Ook bij mannen is er een verhoogd risico op kanker. Een onderzoek in 2011 toonde een verhoogde kans op prostaatkanker bij mannen die statines gebruiken.

Hartziekten

Gebruik dus geen statines bij hart- en vaatziekten.
Hart-en vaatziekten ontstaan door een ongezonde levensstijl, gekenmerkt door een sterke afhankelijkheid van suikers en granen, bewerkte voedsel, overgekookte voeding, roken, stress en onvoldoende beweging - en niet per se door een "hoog cholesterol". Cholesterol is dus niet de enige oorzaak.

Er zijn betere alternatieven voor statines

Elimineer dus de oorzaken en gebruik producten zoals Marine Phytoplankton en Jiaogulan die heel goed voor hart- en vaatziekten zijn. Marine phytoplankton en Jiaogulan  veroorzaken geen kanker, hebben geen andere bijwerkingen en zijn ook nog eens goedkoop !!