zondag 28 februari 2016

Wandelaars en fietsers ademen veel minder giftige stoffen in

Een nieuw Engelse onderzoek, waarbij de luchtvervuiling in verschillende delen van Londen werd gemeten en geanalyseerd, heeft vastgesteld dat men bij het rijden in een auto in een stad blootgesteld is aan wel 15 keer meer luchtverontreiniging dan wandelaars of fietsers. Emissies van voertuigen bevatten carcinogenen en blijven vaak in het midden van de weg hangen. Deze worden vervolgens door voertuigen opgezogen en belanden via ventilatiesystemen in de longen van passagiers.

Lopen gezonder dan auto rijden

Niet alleen het lopen zelf is gezond, maar bij het lopen heeft u ook minder last van luchtverontreiniging. Bij het auto rijden ademt men gemiddeld zo'n 50 miljoen deeltjes per ademhaling in, maar bij het lopen zijn het "slechts" 6-7 miljoen deeltjes, aldus de onderzoekers. Zwarte koolstof niveaus in auto's in de stad waren zelfs 15 keer groter dan bij het wandelen of fietsen in sommige andere plaatsen.

Files verergeren luchtvervuiling

Dit zijn natuurlijk schrikbarende resultaten indien men bedenkt hoe schadelijk luchtvervuiling voor de levensverwachting is. Luchtvervuiling kan tot vele gezondheidsproblemen zoals hart-en vaatziekten, kanker, huidziekten, versnelde veroudering, diabetes, hersenschade, vruchtbaarheidsproblemen bij mannen, chronische longziekten, astma en bovenste luchtweginfecties leiden.

Het inademen van verontreinigde luchtdeeltjes zoals zwarte koolstof, sulfaten, nitraten en metalen, verhoogt ook de bloedsuikerspiegel bij zwangere vrouwen, waardoor ze meer vatbaar voor diabetes worden. Vrouwen die tijdens de zwangerschap diabetes  worden lopen meer risico op vroeggeboorte. Daarnaast lopen zowel moeder als kind meer risico op obesitas en een lagere IQ.

Onderzoekers denken dat in Groot BrittanniĆ« er jaarlijks 29 duizend mensen door luchtvervuiling, vroegtijdig sterven. Dat is zo'n 10 keer meer dan het aantal doden in het verkeer. Ook in andere delen van West Europa zijn er soortgelijke aantallen. Zie: Many Europeans still exposed to harmful air pollution 

Emissies van voertuigen bestaan uit koolstof deeltjes die 30 keer kleiner zijn dan een menselijke haar

De onderzoekers constateerden ook dat zwarte koolstof het meest was te vinden tot zo'n 60 tot 90 cm hoogte. Deze koolstof deeltjes belanden dan in de buurt van de stoeprand en trottoir.

Midden van de weg is het meest vervuild
Auto's rijden op het midden van de weg en bevinden zich op een hoogte waar de vervuiling het ergst is. Via ventilatiesystemen die dicht bij de grond zijn en open ramen komen er veel, door andere voertuigen uitgestoten schadelijke luchtdeeltjes in de auto terecht.

Fietsers en wandelaars daarentegen krijgen minder vervuilde lucht binnen omdat ze in open lucht continue in beweging zijn waardoor ze frisse, gecirculeerde lucht kunnen inademen.

De onderzoekers begrijpen ook niet waarom diesel motoren als "milieuvriendelijk" worden bestempeld, terwijl ze in werkelijkheid ook schadelijk voor mens en milieu zijn.

Gezond blijven in de stad

Het leven in een stad heeft een prijs. Luchtvervuiling, verkeer, stress, drukte, geluidsoverlast, stralingen en andere factoren maken het voor de mens niet eenvoudig om gezond te blijven. Daarom wil de elite, om de wereldbevolking te reduceren, de mensen in grote steden concentreren.

Wandelen & fietsen; een win win situatie voor iedereen

Desondanks kunt u de schadelijke effecten toch beperken door gezonder en bewuster te leven. Indien u bijvoorbeeld meer loopt of fietst in plaats van de auto te nemen, ademt u niet alleen minder vervuilde lucht in, u draagt er ook toe bij dat er minder luchtvervuiling is. Bovendien bespaart u ook nog geld en verricht u ook nog eens wat lichaamsbeweging ! Ook u kunt uw eigen toekomst in eigen hand nemen.Lesen Sie diesen Beitrag in deutscher Sprache   

zondag 7 februari 2016

Vrouwen met kinderen blijven langer jong

Vrouwen met kinderen doen veel en hebben vaak slapeloze nachten en woedeaanvallen. Dit alles duidt erop dat vrouwen met kinderen sneller verouderen. Een nieuw onderzoek heeft echter verrassenderwijs het tegendeel aangetoond: Vrouwen met kinderen blijven langer jong !!

Hoe meer kinderen des te langer de telomeren

Onderzoeker onder leiding van Prof. Pablo Nepomnaschy en Cindy Barha, van de Simon Fraser University in Canada hebben geconstateerd dat vrouwen met kinderen juist langere telomeren hebben. Telomeren zijn de kappen aan het einde van onze DNA die onze chromosomen tegen schade beschermen. Elke keer als de cel zich deelt worden de telomeren korter totdat ze de chromosomen niet meer kunnen beschermen. Dan worden onze cellen ouder. Dit leidt uiteindelijk tot de dood van de cel; ze kunnen zich niet meer splitsen om te reproduceren. Langere telomeren houden u dus jong !!

Het team onderzocht in Guatemala tussen 2000 en 2013, 75 vrouwen en het aantal kinderen die ze kregen. Aan het begin en het eind van het onderzoek werden de telomeren gemeten. Na het meten van de telomeren stelden de onderzoekers vast dat vrouwen die meer kinderen hadden gekregen langere telomeren hadden. Elke geboorte zorgde voor 0,059  meer telomeer units.


Met kinderen blijft u jong

De onderzoekers denken dat een verhoogde oestrogeen productie tijdens zwangerschap een mogelijke oorzaak kan zijn. Ook positieve reacties van vrienden en kennissen kunnen behulpzaam zijn. Wat de onderzoekers ook over de oorzaken mogen denken; Het vrouwelijke lichaam is ontworpen om kinderen te krijgen. Alle organen hebben hun functie en nut. Indien u voor de behoeften van uw lichaam zorgt, zorgt het lichaam ook voor u. Lesen Sie diesen Beitrag in deutscher Sprache