maandag 23 december 2013

Prettige feestdagen !

De MMSWinkel wenst u allen prettige feestdagen en een gelukkig & gezond 2014 toe.

Ook in het nieuwe jaar zullen we u ongecensureerd blijven informeren zodat u zelf in alle vrijheid kunt beslissen wat goed voor u is.
Wij volgen niet blindelings het motto "Gesetz ist Gesetz und Befehl ist Befehl".  Uw gezondheid is belangrijker dan regelgeving die uw, bij geboorte verkregen natuurlijke rechten, tracht te ontnemen.

zaterdag 21 december 2013

Radiotherapie bij borstkanker verhoogt risico op hartziekten

Patiënten in de vroege stadia van borstkanker die liggend op hun rug, bestralingen ondergaan aan de linker kant van hun lichaam lopen een groter risico op het oplopen van hart-en vaatziekten.

Een recente onderzoek van de Columbia University Medical Center in New York, analyseerde 48 patiënten met stadium 0 borstkanker - de vroegste vorm van de ziekte - tot IIA stadium borstkanker. Dit is een stadium van borstkanker waarin geen tumoren gevonden worden, maar kanker aanwezig is in 1 tot 3 axillaire lymfeklieren.

Radiotherapie tegen borstkanker is niet effectief

Lichaamskant en -positie bepaalt risico

De onderzoekers berekenden het verband tussen radiotherapie en hart-en vaatziekten via de volgende factoren:

-    Gemiddelde cardiale stralingsdosis
-    Cardiale risico van elke patiënt (roken , cholesterol en bloeddruk)
-    Kant van het lichaam die bestraald wordt
-    Lichaamspositie
-    Coronaire gebeurtenissen veroorzaakt door radiotherapie.


Stralingen slecht voor uw hart
De studie concludeert dat de vrouwen, die liggend op hun rug, radiotherapie kregen aan hun linkerkant, het hoogste risico liepen op het ontwikkelen van hart-en vaatziekten.

Vrouwen die bestralingstherapie aan de rechterkant van het lichaam ondervingen, hadden het laagste risico op hartziekten.

Bij patiënten die, liggend op hun buik, radiotherapie kregen aan de linkerkant, werd het hart minder bestraald en hadden een verminderd risico op hartaandoeningen.


Lichaamspositie had weinig invloed op het cardiale risico bij bestralingen aan de rechterkant van het lichaam omdat het hart niet bestraald werd.

Verbazingwekkende advies onderzoekers

Vermijd stralingen
De onderzoekers concluderen dat borstkankerpatiënten die bestraald worden hun risico op hart-en vaatziekten kunnen verminderen door het verminderen van andere cardiovasculaire risicofactoren :

"De hoogste absolute blootstelling aan straling correspondeert met de hoogste risico op hartaandoeningen. Derhalve kunnen radiotherapie geïnduceerde risico's worden verminderd door het beïnvloeden van de risicofactoren (cholesterol , roken, hypertensie), door aanpassing van de levensstijl, en/of door de farmacologische behandeling. "


Hier zien we weer de bizarre redenering van Big Pharma wetenschappers. Ze constateren dat radiotherapie, hartziekten veroorzaakt, maar adviseren toch door te gaan met de therapie omdat ze Big Pharma belangen dienen.
Een gezonde levensstijl vermindert uiteraard hart- en vaatziekten. Maar als u zwaar en frequent bestraald wordt helpt ook een gezonde levensstijl niet zo veel. Stralingen veroorzaken bovendien ook kanker en andere aandoeningen. En medicijnen zijn helemaal niet aan te bevelen  Bloeddrukmedicijnen verhogen zelfs ook het risico op borstkanker 
Maar het belangrijkste is dat radiotherapie niet helpt tegen borstkanker. 

Dus waarom zou u een behandeling volgen die niet helpt, geld kost en u ook nog eens zieker maakt en andere ziektes bezorgt?
Wat wel helpt tegen kanker, is MMS. Lees hier de vele getuigenissen van MMS gebruikers bij kanker.

woensdag 18 december 2013

Kankerverwekkende stoffen in producten multinationals - 2

Revlon
Een andere grote bedrijf, Revlon, ondersteunt zogenaamd de strijd tegen (borst)kanker, om een goed imago te kweken. Maar heimelijk stopt deze grote cosmetica gigant, kankerverwekkende en hormoonverstorende chemicaliën in Revlon cosmetica.

Gelukkig brachten enkele consumentengroeperingen dit aan het licht. Hun onderzoek ontdekte dat veel van hun producten, van mascara tot eyeliners, giftige chemicaliën bevatten. Hier de volledige lijst

Grote bedrijven hebben meer knowhow en middelen voor schadelijke producten

Enkele chemicaliën
-  Gebutyleerde verbindingen (BHT) : In haarkleurmiddelen en lipgloss, veroorzaakt kanker.
-  Quaternium - 15 en andere - formaldehyde vrijgevende chemicaliën: In mascara, geperste poeders en eyeliner, veroorzaakt kanker.
-  Parabenen : In eyeliners en haarverf, een hormoonontregelaar in verband gebracht met kanker.
-  Octinoxate : In foundation make-up, een hormoonontregelaar veroorzaakt schildklier aandoeningen.
-  Resorcinol : In haarverf, een hormoonontregelaar en allergeen.
-  P - fenyleendiamine : In haarverf, een respiratorische gif.
-  Carbon black - (Roet) : In eyeliners, veroorzaakt kanker.

De onderzochte producten werden in Amerika verkocht. Maar waarschijnlijk zijn deze schadelijke stoffen in Revlon producten over de hele wereld aanwezig, ook al zijn enkele stoffen in Europa verboden.

Vermijd giftige cosmetica; als u ziek wordt, ziet u er niet mooi uit.

Dreigementen Revlon
Revlon was niet gediend met deze onthullingen. In plaats van te stoppen met de vergiftiging, excuses aan te bieden, slachtoffers te compenseren en de producten terug te halen, dreigt Revlon nu met rechtszaken tegen de consumentengroeperingen.

Wilt u gezond blijven? Gebruik dan zo min mogelijk cosmetica. Gerenommeerde misbruiken het vertrouwen en vergiftigen opzettelijk hun klanten. Kijk, voordat u koopt, eerst welke cosmetica producten geen schadelijke stoffen bevatten. Op Skindeep en Goodguide  kunt u bijna alle producten opzoeken. Blijf dus alert en "onderzoek" eerst de producten die u wilt kopen. 

Helaas is het niet 100% te voorkomen dat u in aanraking komt met schadelijke stoffen. Gebruik dus MMS om uzelf constant te ontdoen van kankercellen, parasieten en andere pathogenen. Ziektes zijn te voorkomen en te genezen.

Zie hier: Kankerverwekkende stoffen in producten multinationals - 1

Gerelateerde nieuws: Chemicaliën in verzorgingsproducten veroorzaken huidallergieën

zaterdag 14 december 2013

Kankerverwekkende stoffen in producten multinationals - 1

Multinationals pretenderen dat ze aan het milieu en uw gezondheid denken. Heimelijk stoppen ze echter kankerverwekkende stoffen in hun producten. Maar dankzij alerte burgers worden er steeds meer wandaden onthuld en worden er acties ondernomen.

Dupont

C8 wordt gebruikt in Teflon pannen. In 2001 begonnen 80.000 inwoners van Ohio, VS, die in de buurt van de Dupont fabriek woonden, een groepsvordering tegen Dupont wegens het veroorzaken van gezondheidsproblemen door vervuiling van het grondwater met C8 (Perfluoroctaanzuur). Dupont accepteerde 343 miljoen US Dollar te betalen aan de slachtoffers voor medische onkosten en beloofde geen C8 meer in het grondwater te dumpen. De rechtbank stelde ook een wetenschappelijke commissie aan om C8 en de schadelijke gevolgen ervan te onderzoeken.

Dupont dupeert !

Commissie constateert kankerrisico
De door het rechtbank aangestelde commissie constateerde dat C8 diverse vormen van kanker en andere ziektes veroorzaakt. Nierkanker, schildklierziekte en teelbalkanker om maar een paar negatieve gevolgen te noemen.

Na de uitspraak van de commissie worden er al 50 nieuwe vorderingen van slachtoffers voorbereid. De beschuldigingen tegen DuPont omvatten o.a. het achterhouden van informatie, fraude, misleiding en het opzettelijk veroorzaken van lichamelijke en emotionele schade. Het bedrijf was al sinds 1961 op de hoogte van het feit dat C8 giftig was. En in de jaren 80 wist Dupont ook dat C8 hogere geboorteafwijkingen veroorzaakte, maar men bleef zeggen dat het veilig was.

Nu bewezen is dat C8 (Teflon) kanker veroorzaakt zullen er meer rechtszaken volgen in Amerika. Het is afwachten of er ook in Europa rechtsvorderingen zullen worden ingesteld. Daarbij dient wel aangemerkt te worden dat de rechtssystemen in Europa in het algemeen minder compensatie verstrekken omdat de schade bewezen moet worden. Dat is dus in het voordeel van de grote bedrijven. Desondanks maken vorderingen een goede kans, nu bewezen is dat C8 (Teflon) schadelijk is.

Zelfs goed, vers en gezond voedsel wordt ongezond met Teflon pannen

Waarschijnlijk zullen de vorderingen pas in 2015 voor de Amerikaanse rechter komen. Dupont heeft overigens aangegeven in 2015 te stoppen met de productie van Teflon in Ohio. Ondertussen gaat Dupont door met de productie van C8 en Teflon bedekkingen alsof er niks aan de hand is en gaat willens wetens door met de vergiftiging van mens en milieu. Tegen die tijd kunt u zich volgen Dupont rustig blijven vergiftigen.

Teflon ook in andere producten
Teflon wordt meestal gebruikt als niet plakkende bedekking in diverse pannen, maar wat veel consumenten zich niet realiseren is dat deze kankerverwekkende stof ook wordt gebruikt in andere consumptiegoederen, zoals kleding en brillen. Als het aan deze grote chemieconcern lag, spoot u deze giftige stof over uw hele lichaam om het te "beschermen".

Het is dus belangrijk op te treden tegen dit soort bedrijven; met rechtszaken, het informeren van anderen en het niet kopen en gebruiken van deze ziekmakende producten.  

Helaas zijn schadelijke stoffen niet helemaal te vermijden. Versterk uw immuunsysteem en gebruik daarnaast ook MMS om uw lichaam te zuiveren van vrije radicalen, kankercellen en andere ziekteverwekkers (pathogenen).

woensdag 11 december 2013

Kwik veroorzaakt homoseksualiteit

Peter Frederick, een ecoloog aan de Universiteit van Florida en zijn collega's onderzochten de gevolgen van kwikvergiftiging bij ibissen  (een tropische vogelsoort dat op een meeuw lijkt). Ze constateerden dat blootstelling aan kwik bij de vogels, de endocriene systemen verstoort en tot voortplantingsproblemen en dus tot minder nageslacht leidt.
En niet alleen dat, blootstelling aan kwik veroorzaakt ook homoseksueel gedrag. Het is een unieke studie die de chemisch - geïnduceerde homoseksualiteit van ibissen aantoont.

Hormoonstoornissen door kwikvergiftiging

Kwik komt via het gebruik van kwik in tandvullingen, mest, kolencentrales, verbranding van medische, tandheelkundige en menselijke afval en andere vormen, zoals goudwinning, in het milieu terecht.

Deze studie onthult dat methylkwik, de meest giftige en makkelijk opneembare vorm van kwik in het milieu, in staat is om om de seksuele voorkeur, althans van ibissen, te veranderen. Wat nooit eerder werd waargenomen bij ibissen, namelijk homoseksueel gedrag, werd voor de allereerste keer in zorgvuldig uitgevoerde proeven waargenomen.

Het onderzoeksteam wilde zien hoe methylkwik, die vaak in draslanden en andere natuurlijke omgevingen aanwezig is, van invloed is op ibissen. Het team verzamelde 160 vogels uit broedkolonies in Zuid-Florida en verdeelde ze in 4 testgroepen. Elke groep bestond uit 20 mannen en 20 vrouwen. Na 90 dagen, ontvingen de eerste drie groepen een lage, gemiddelde of hoge doses van kwik in het voer. De vierde groep kreeg voer zonder kwik. De hoeveelheid kwik die de verschillende groepen kregen zijn een afspiegeling van de werkelijke kwikhoeveelheden waaraan wilde vogels in verschillende delen van de wereld zijn blootgesteld

Voortplanting minder succesvol door kwik

Drie jaar lang werd het kwikgehalte in de vogels gemeten en werd hun gedrag geobserveerd en geanalyseerd. Het team kwam tot een aantal schokkende conclusies:
- De met kwik vergiftigde mannelijke ibissen paarden minder met vrouwtjes en produceerden minder nakomelingen. - Bovendien probeerden ze meer met andere mannetjes te paren. Normaal gesproken geven kwik vrije (mannelijke) ibissen het na een jaar op om te proberen met bepaalde vrouwtjes te paren, wanneer ze niet succesvol zijn.
- Vele kwik vergiftigde mannelijke ibissen daarentegen bleven, hoewel ze niet paarden, lange termijn relaties met andere mannetjes onderhouden. Dit is volledig buiten hun normale gedragspatroon.

"Methylkwik lijkt deze gedragsveranderingen te veroorzaken door het endocriene systeem, dat de afscheiding van hormonen in het lichaam regelt, te beïnvloeden. Dit verandert niveaus van de geslachtshormonen testosteron en oestradiol bij mannelijke ibissen", aldus Frederick

Heeft endocriene verstoring bij de mens ook soortgelijke gevolgen? 

Frederick was er snel bij om aan te merken dat de bevindingen niet automatisch van toepassing zijn op de mens. Hij legt echter wel uit dat door de chemisch geïnduceerde hormoonverstoringen, de mannelijke ibissen zich anders gedroegen dan in een niet - vervuilde omgeving.  
Uit ander onderzoek over endocriene verstoring bij de mens weten we echter dat soortgelijke chemische gevolgen ook bij mensen kunnen voorkomen.

zaterdag 7 december 2013

Bloeddruk medicijnen verhogen risico op borstkanker

Veel mensen die aan hoge bloeddruk lijden, kiezen voor fundamentele oplossingen. Ze veranderen hun dieet en doen meer aan lichaamsbewegingen. Met andere woorden een gezondere levensstijl. Anderen echter zetten volledig in op medicijnen, de door artsen voorgeschreven chemische cocktails.

Volgens een recente studie echter, hebben vrouwen die calciumantagonisten zoals nicardipine (Cardene) en amlodipine (Norvasc) innemen, ongeveer 250 % meer kans op het ontwikkelen van sommige vormen van borstkanker dan andere vrouwen.

Meer kanker door bloeddruk medicatie

Wetenschappers onderzochten bij ongeveer 3000 vrouwen de effecten van langdurige gebruik van hoge bloeddruk medicijnen. De vrouwen bestonden uit 3 groepen; vrouwen zonder kanker, vrouwen met ductale borstkanker en vrouwen met lobulair borstkanker. Ze constateerden dat vrouwen die de populaire hoge bloeddruk medicatie gebruiken 240 tot 260% meer kans hadden borstkanker op te lopen.

Wetenschappers verloochenen zichzelf
Deze constatering is geen verassing aangezien medicijnen vele bijwerkingen hebben.  Zoals dat gewoon is bij Big Pharma onderzoeken, waken de onderzoekers ervoor de Big Pharma belangen te beschadigen. De belangen van patiënten zijn niet zo belangrijk. Ze zijn bang om conclusies te trekken tegen, de door de elite vastgestelde heersende medische, culturele of sociale opvattingen, ook als het met bewijzen is onderbouwd. 
Ze constateren dat het schadelijk is, maar adviseren patiënten toch door te gaan met de schadelijke medicijnen. Dat is absurd !! Volgens de wetenschappers zouden nieuwe onderzoeken noodzakelijk zijn om de conclusies te bevestigen. Of er nieuwe, onafhankelijke onderzoeken er zullen komen, moet u maar afwachten. Tegen die tijd kunnen vrouwen doorgaan kanker op te lopen. Maar ze hebben het beste met u voor hoor !!

Lichaamsbeweging en gezonde voeding voorkomen ook bloeddruk aandoeningen

Preventie is de sleutel, ook bij bloeddruk
Wat de Big Pharma wetenschappers gewoonlijk niet bespreken is preventie. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u gezond blijft, maar ziek wordt en blijft.

U kunt er wel degelijk iets tegen doen. Allereerst, een gezonde levensstijl voorkomt (ernstige) ziekten. Dus gezond eten en veel lichaamsbeweging. Zorg goed voor uw immuunsysteem.
Vermijd bewerkte zout en suiker. Gebruik zeezout/ Himalaya zout en natuurlijke zoetstoffen. Fast food en bewerkt voedsel, veroorzaakt ziekten. Daarentegen is o.a. kokoswater. vitamine d en Jiaogulan goed tegen hoge bloeddruk.

woensdag 4 december 2013

Ineffectieve antibiotica creëren Superbacteriën

Moderne geneeskunde kan besmettelijke ziekten niet beteugelen. Zo zijn antibiotica ineffectief en schadelijk. Niet alleen op micro schaal, maar ook op macro schaal. Big Pharma medicijnen en behandelingen maken ziekten juist nog gevaarlijker. Bacteriën passen zich nu eenmaal snel aan en ontwikkelen nieuwe biochemische afweer mechanismen. Ziekteverwekkers worden resistenter en er ontstaan Superbacteriën.
Zoals we al eerder berichtten zijn Tuberculose en Malaria nu veel resistenter en gevaarlijker.
Ook in de landbouw zijn er door het gebruik van GMO en andere chemicaliën, Super onkruiden ontstaan.

Superbacteriën, met dank aan de wetenschappers.

Zelfs de establishment organisaties luiden nu de alarmklok om zich in te dekken en te kunnen zeggen dat ze het voorspeld hadden. Antibiotica hebben hun tijd gehad, geven ze nu toe. Dit betekent dat artsen over de hele wereld, de meeste infecties niet meer zullen kunnen behandelen.

Resistente Superbacteriën vormen een van de ernstigste bedreigingen in de geschiedenis van de geneeskunde, waarschuwen de "experts".  Routinematige handelingen kunnen "in de zeer nabije toekomst" dodelijk worden, omdat bacteriën resistenter worden. Volgens de "experts" kan een eeuw van medische "vooruitgang" teniet gedaan worden.

Mind control door het establishment

Niet alleen zullen ziekteverwekkers gevaarlijker worden, maar ook de vergrijzing zorgt ervoor dat meer mensen erg kwetsbaar zullen worden. Door de vergrijzing al gestegen kosten voor de gezondheidszorg zullen dan nog meer stijgen, waarschuwen de wetenschappers ons.

Psychologische controle is geraffineerd.

De elite bereidt met dit soort berichten de burgers erop voor dat er in de toekomst, vanwege financiële problemen, keuzes moeten worden gemaakt. Wie heeft recht op een behandeling en wie niet? Wie dient te sterven en wie niet? Uiteraard willen de nieuwe dr. Mengeles daarover gaan beslissen en op grote schaal genocide plegen. Met als grote chantagemiddel de slechte economische economische toestand, die de superrijken zelf hebben gecreëerd. Kortom: de mens is in de wurggreep van deze experimenterende gekken en het establishment die ze dienen. In plaats van dat ze berecht worden en verantwoording afleggen over het grote gevaar dat ze hebben veroorzaakt, eisen ze juist meer invloed op.

Overkill aan antibiotica

Alleen al in Engeland worden er jaarlijks ongeveer 35 miljoen antibiotica voorgeschreven. Hoe meer medicijnen er worden gebruikt des te meer bacteriën in staat zullen zijn zich aan te passen en resistenter te worden tegen medicijnen.

Een deel van de problematiek ligt ook bij de gebrainwashte onwetende patiënten die vaak medicijnen verwachten of zelfs eisen. En indien ze dat niet krijgen, proberen ze het ergens anders te halen. Zichzelf informeren, kritisch objectief nadenken en bewust keuzes maken, loont zich dus in alle facetten van het leven.

Antibiotica worden ook in grote hoeveelheden gebruikt in de landbouw, visserij en door dierenartsen. Het komt dus ook in het milieu terecht en versterkt de bacteriële resistentie, met verdere gevolgen voor de menselijke gezondheid.

Grote hoeveelheden antibiotica verergeren het probleem

Vele medische handelingen in de moderne gezondheidszorg zijn gebaseerd op antibiotica . Ze worden gebruikt voor profylaxe voor een operatie, orgaantransplantaties en voor kanker chemo therapieën die overigens niet helpen en dodelijk zijn. Grote veranderingen in de moderne gezondheidszorg zijn noodzakelijk, zoals de Big Pharma wetenschappers eigenlijk toegeven.

Moderne geneeskunde stelt zelfmoord voor

Niet alleen liefde maakt blind, maar ook haat en angst. Door angst te zaaien hopen de sociale ingenieurs dat u blind de "experts" zult volgen die het "beste" voorhebben met de wereld. Ze zeggen alleen niet dat ze de mensheid willen decimeren. Hun uitleg voor de Superbacteriën is dat er in de laatste tijd TE WEINIG medicijnen zijn ontwikkeld.

Big Pharma en de moderne geneeskunde willen derhalve nieuwe medicijnen ontwikkelen tegen deze super ziekteverwekkers. WAANZIN. Juist de Big Pharma medicijnen hebben deze problemen veroorzaakt en nu willen ze meer probleem veroorzakende medicijnen ontwikkelen.
Dit is een veel gebruikte tactiek van de elite. De economische crisis van 2008 werd veroorzaakt door schulden. De oplossing die de elite voorstelde en doorheen wist te drukken: MEER schulden en dus meer economische zelfmoord. En nu willen ze: MEER MEDICIJNEN. De gevolgen kunt u wel raden.

Versterk uw immuunsysteem, het is uw grootste beschermer.

Vermijd dus antibiotica en Big Pharma medicijnen. Hanteer een gezonde levensstijl en blijf gezond met MMS en andere producten. Vergeet ook niet anderen te informeren. Hiermee blijft u niet alleen gezond; u helpt ook anderen en redt toekomstige generaties.

zondag 1 december 2013

Bill Gates, de nieuwe Dr. Mengele

Een van de meest prominente Eugenisten (Übermensch aanhangers) ter wereld is Bill Gates. U weet wel de oprichter van Microsoft, het bedrijf dat actief meewerkt met het creëren van een wereldwijde politiestaat waarin er geen mensenrechten zijn. Immers alleen de elite, de Übermensch, is een mens waardig.

In de wurggreep van Bill Gates

De buitenwereld wordt verteld dat hij het bedrijf samen met Paul Allen oprichtte en het in de garage omtoverde tot het grootste IT-bedrijf ter wereld. Dat is echter een grote PR leugen. "Ja, iedereen kan met hard werken rijk worden. Dus werk (voor de elite)" is de onderliggende boodschap.

Met die leugen bedekt men ook hoe Microsoft werkelijk is opgericht. Het is namelijk door de elitaire controle maniakken opgericht, met behulp van IBM en de Amerikaanse geheime dienst, om de gebruikers te bespioneren. Vanaf het begin heeft Microsoft, de Amerikaanse geheime dienst en andere organisaties in staat gesteld te spioneren. Ondanks de onthullingen van Edward Snowden gaat Microsoft gewoon door met het bespioneren van de gebruikers. Erger nog, door het opkopen van andere bedrijven wordt het spionagenetwerk alleen maar groter. Ook via de opgekochte Skype bespiedt men uw chats en  video- en telefoongesprekken.

Ook nieuwe hardwareproducten zoals de Xbox (voor spelletjes) zijn bedoeld om u te controleren. De Xbox gaat nog verder dan voorheen en tast zelfs de lichamelijke integriteit van de aanwezige personen aan. Aangezien het meestal kinderen zijn die het spelen en afgebeeld worden, is er dan geen sprake van pedofilie op afstand, met Microsoft als de dader? Toekomstige apparaten met "betere" technologie zullen helaas meer controle en vrijheidsbeperkingen brengen.

Dit verklaart ook het grote succes. Microsoft is namelijk gepusht door massa media, invloedrijke bedrijven, organisaties en personen om de gebruikers te bespioneren. En niet vanzelf groot geworden door goede innovatie en producten. We zien bovenstaande stramien overigens ook terug bij Google en Facebook ! Wikipedia is waarschijnlijk ook niet anders.

Aangezien Microsoft TEGEN de mens is, heeft het niks positiefs voor de mensheid geproduceerd. Pioniers zoals WordPerfect en Netscape werden met behulp van de kliek, vernietigd.

Bill Gates, een wolf in schaapskleren

Momenteel gebruikt Bill Gates een groot deel van zijn Microsoft opbrengsten voor doodsprojecten. In een toespraak in 2010 gaf hij het zelfs toe "Er zijn nu 6,8 miljard mensen op de aarde en het stevent af naar 9 miljard. Als we heel succesvol zijn met vaccinaties, gezondheidszorg en geboortebeperking kunnen we het met 10 tot 15 % verminderen". Overigens overdrijft hij met zijn "prognose" van 9 miljard mensen om angst aan te jagen en mensen te overtuigen. Recente cijfers duiden er op dat wereldbevolking juist zal afnemen. Aan de andere kant wil hij een reductie van ongeveer 90%, maar zegt dat niet om mensen niet af te schrikken. Hij impliceert dit echter wel door te zeggen dat het doel bereikt kan worden als een van de factoren, waaronder de wereldbevolking, 0 nadert !!! Hieronder de video. Zie rond 4:10

Hij ondersteunt ook de ontwikkeling van Bill Gates condooms om de geboortecijfers te verminderen. Vooral in minder ontwikkelde gebieden, om zogenaamd de armoede te bestrijden. Het logica is; Als er geen mensen zijn is er geen armoede. Wat zou u zeggen wanneer een arts zou zeggen: Als u sterft kunt u ook niet ziek worden. Dus sterf !

Eugenisten beschouwen zichzelf als een Übermensch, een soort God, en hebben een hekel aan anderen vooral aan donkere mensen.
Een moeder kijkt terecht angstig toe.
Vandaar dat ze veel "ontwikkelingshulp" uitvoeren in Afrika en India/Pakistan om de bevolking daar te steriliseren en te reduceren/vermoorden.

De bevolking, onwetend van de ware intenties, denkt "de beroemde Bill Gates is hier om ons te helpen" en pleegt zelfmoord door mee te werken aan vaccinaties en andere programma's. Zo liet hij tetanus vaccinaties uitvoeren in Afrika, om de jonge vrouwen te steriliseren. Mannen werden niet gevaccineerd tegen tetanus. Wat een toeval !

Overigens bijna 90 % van de ontwikkelingshulp door Westerse regeringen/NGO's is bedoeld om juist te VOORKOMEN dat Afrika en andere gebieden zich ontwikkelen. Het bewijs; Al vele decennia lang verlenen zij zogenaamd hulp. Maar wat is er verbeterd voor die mensen? Niks. Hoe meer "hulp/interventies", des te slechter het ze hebben. Het is juist hun intentie om NIET te helpen. Omdat ze succesvol zijn met het saboteren, wordt die "hulp" dan ook voortgezet.

Investeert in nieuwe gevaarlijke technologieën

De filosofie van Gates is "Als je de landbouw controleert, controleer je ook de bevolking". Het is dus niet verwonderlijk dat hij in Monsanto heeft geïnvesteerd.
Hij claimt hiermee de honger tegen te willen gaan. Uiteraard; doden hebben geen honger. En via zijn "humanitaire" werk, promoot hij Monsanto. Wat de gevolgen van GMO en vaccinaties zijn, hebben de arme boeren in India heel goed ondervonden.

Hij gaat zelfs zo ver in zijn grootheidswaanzin dat hij zijn klimaatwetenschappers, via geo-engineering laat experimenten met onze wereld !  Onze aarde is perfect gevormd. De mens begrijpt niet alle facetten ervan en heeft ook niet de middelen om al haar wensen uit te voeren.  Elke verandering van iets wat perfect is, heeft negatieve consequenties. Zo werd recentelijk bekend dat geo-engineering de ozon laag schaadt.

Betere alternatieven

Deze Dr. Mengele gebruikt zijn inkomsten van Microsoft en andere bedrijven tegen de mensheid.
Koop dus geen Microsoft producten. Elke Euro of Dollar die naar Microsoft gaat, zal tegen u en de mensheid gebruikt worden. Gebruik Linux en andere open source software. Dan heeft u niet alleen betere producten maar ook meer privacy en bespaart u ook nog eens veel geld.
Voorbeeld: Als een office programma kunt u Openoffice gebruiken (gratis te downloaden).
Daarmee helpt u niet alleen u zelf , maar zelfs de hele planeet !

woensdag 27 november 2013

Antibiotica werken niet en zijn ongezond

De kou heeft zijn intrede gedaan en velen zullen een bezoek aan de dokter brengen om een medicijn tegen tegen de symptomen van verkoudheid of griep te krijgen. Maar is het gebruik van medicatie, vaak antibiotica, wel een goede oplossing ? 

Hoewel de moderne geneeskunde nog steeds geen remedie heeft tegen verkoudheid, griep en andere virussen, pretenderen de meeste artsen behulpzaam te zijn door antibiotica voor te schrijven. Het voorschrijven van deze medicijnen door de "medische professional " is niet alleen ineffectief tegen virale aandoeningen, maar er is ook sprake van medische nalatigheid.

Meer griep in de natte koude dagen

Waarom werken antibiotica niet?

Het menselijk immuunsysteem is wonderbaarlijk gecreëerd. Het kan vrijwel elke ziekte voorkomen en genezen. Wat medici ziektes noemen, zijn in feite symptomen van een gecompromitteerd ineffectieve immuunsysteem. Moderne geneeskunde tracht slechts deze ziektesymptomen te maskeren zonder de oorzaak aan te pakken en zonder de ziekte genezen. Moderne geneeskunde veroorzaakt juist meer schade met schadelijke medicijnen en ingrijpende chirurgische handelingen.

Het immuunsysteem van de meeste mensen is aangetast door bewerkte voedsel, pesticiden, GMO, vaccinaties, bestralingen, alcohol, drugs, sigaretten, medicijnen, overmatige suikerconsumptie en vervuilde lucht & water.

Het immuunsysteem is zeer complex en functioneert voor ongeveer 80% vanuit het spijsverteringsstelsel en wordt geregeld door de daar aanwezige darmflora  microben. Ten minste 15%  van het menselijke gewicht wordt gevormd door miljarden microben en andere organismen die meestal in het spijsverteringskanaal aanwezig zijn.

De verhouding van "goede" microben tot "slechte" microben is absoluut van cruciaal belang voor de efficiënte werking van het immuunsysteem, dat voor grofweg 85% uit goede bacteriën " en 15 %  uit slechte microben, in de darm, bestaat. Vanwege de verstoring van het immuunsysteem bij de meeste mensen, is deze verhouding ten gunste van van de slechte microben verschoven waardoor het immuunsysteem verzwakt is. Deze onbalans in de verhouding tussen goede en slechte microben staat bekend als "dysbiosis".

Voorgeschreven antibiotica beschadigen het immuunsysteem.

Wanneer antibiotica worden verbruikt, worden niet alleen de slechte microben, maar ook de goede microben gedood. Hierdoor beschikt de darm niet meer over nuttige, immuunrespons regelende darmflora en wordt dus het immuunsysteem als geheel verstoord.

Antibiotica zijn dus slecht voor uw gezondheid, omdat antibiotica het natuurlijke lichamelijke mechanisme vernietigt dat ons beschermt tegen alle ziekten. Door het antibiotica gebruik kan het immuunsysteem zich niet volledig zelf herstellen.

Versterk en bescherm uw immuunsysteem

Gebruik dus geen antibiotica of vaccins. Deze zijn ineffectief, beschadigen het immuunsysteem en hebben vele bijwerkingen.

Uw immuunsysteem is uw belangrijkste wapen tegen ziektes. Een gezonde levensstijl en gezonde voeding ondersteunen het immuunsysteem. Vooral gefermenteerde groenten en fruit zijn gezond, omdat ze goede bacteriën aanmaken en uw immuunsysteem versterken.

Gefermenteerde voeding maakt u dieet afwisselender en versterkt uw immuunsysteem.

Het immuunsysteem van de meeste mensen is aangetast door de aanwezigheid van teveel slechte microben. MMS herstelt het balans in uw immuunsysteem door de slechte microben te vernietigen.

Helaas wordt het immuunsysteem constant aangevallen. Nadat u volledig bent genezen en uw immuunsysteem is hersteld kunt u het beste MMS als onderhoudsdosering blijven gebruiken om de aanwas van nieuwe schadelijke pathogenen te bestrijden om zodoende uw immuunsysteem op peil te houden. MMS en onze andere producten, boosten uw immuunsysteem en houden u fit en gezond.

Zie vervolg, Antibiotica 2:  Ineffectieve antibiotica creëren Superbacteriën

zaterdag 23 november 2013

Frisdrank maakt hersenen hyperactief

Consumptie van frisdranken (soda) is sinds het einde van de tweede wereldoorlog, wereldwijd, enorm gestegen ook omdat het verslavend is. Bewerkte eet- en drinkwaren zijn overigens opzettelijk verslavend gemaakt. Met de stijging van de sodaconsumptie zijn ook de aandachts- en hyperactiviteitsstoornissen gestegen.

Koolzuurhoudende frisdranken zijn reeds geassocieerd met een verhoogd risico op hartaanvallen, diabetes, overgewicht, broze botten, spierzwakte, verlamming, alvleesklier-en prostaatkanker.

Australisch onderzoek naar effecten op hersenen.
Nieuw Australisch onderzoek toont aan dat zoete frisdranken de hyperactiviteit in de hersenen verhogen. Het onderzoeksteam constateerde dat honderden eiwitten in de hersenen, die verantwoordelijk zijn voor een gezonde celfunctie en DNA communicatie, door sodaconsumptie veranderd worden.

Frisdranken ook slecht voor hersenen.

Jane Franklin en Jennifer Cornish van de Macquarie University in Sydney onderzochten de hersenen van 24 ratten. Tijdens het onderzoek consumeerden de ratten gedurende 26 dagen, een 10 procent suikeroplossing. Dat is het equivalent van een blikje frisdrank per dag gedurende een maand. Een controlegroep kreeg alleen maar water.

Na 26 dagen onderzocht het team bij de ratten de orbitale frontale cortex - het deel van de hersenen dat vlak achter de ogen zit. Met behulp van een specifiek enzym, namen de onderzoekers eiwitten en peptiden uit de orbitale frontale cortex van de rat hersenen. Met behulp van massaspectrometrie, waren ze in staat om specifieke peptiden en eiwitten te identificeren. Er werden drastische veranderingen in de niveaus van bijna 300 verschillende proteïnes waargenomen.

Na identificatie van 1.373 eiwitten, zagen zij dat bij de ratten die met suiker gevoerd waren, 290 eiwitten significant veranderd waren. De ratten aan wie alleen water werd gegeven, vertoonden geen tekenen van veranderde niveaus van eiwitten. De verschillende eiwit veranderingen bij de met suiker - gevoede ratten waren significant groter dan een eerdere studie die de effecten van cafeïne op de eiwitten niveaus van de hersenen, onderzocht.

Het alarmerende is dat de veranderde eiwitten  een belangrijke rol spelen in de cellulaire functie van de hersenen, inclusief cellulaire levensduur, DNA communicatie, DNA herstel en het reguleren van aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson en schizofrenie.

Soda drankjes; mentale en fysieke schade

" Ons onderzoek suggereert dat de langdurige consumptie van suiker bevattende frisdranken in plaats van water langdurige gedragsveranderingen en een diepgaande verandering in de chemie van de hersenen kan veroorzaken. Hyperactiviteit is een fysieke teken dat er iets ongewoons gebeurt in de hersenen. Het is waarschijnlijk een weerspiegeling van de veranderingen die zijn doorgevoerd om het systeem terug te laten keren naar haar pre-suiker staat."  aldus Franklin.

Ze concludeert dat suikerconsumptie vele diverse biologische processen kan veranderen en zelfs een rol kan spelen bij neurologische aandoeningen.

Medicijnen maken het nog erger
Omdat sodaconsumptie bij kinderen blijft stijgen, worden er veel meer aandachts- en hyperactiviteit stoornissen gediagnosticeerd. Helaas maken artsen snel het fout onnodige medicijnen zoals Ritalin en Adderall, aan deze kinderen voor te schrijven. Deze geneesmiddelen lossen het probleem niet op, maar veroorzaken juist in de loop der tijd, meer angst, verslaving en psychose.

De oplossing is simpel. Elimineer de oorzaken; kleurstoffen, suiker en soda. Kortom geen bewerkte eet- en drinkwaren consumeren. Dus geen frisdranken meer. Drink water of vers geperste vruchtensappen als u dorst heeft.


Verse groente- of vruchtensappen gezond en lekker

Een voorbeeld: waarom is coca cola schadelijk?
Hier de ingrediënten van één van de meest gedronken frisdranken; Coca Cola light, zonder cafeïne   :

- Koolzuurhoudend water - Het koolzuur dat wordt toegevoegd verhoogt maagsecretie en de zuurgraad van het maagsap en kan u winderig maken.

- E150D - Dit is een kleurstof , die wordt gemaakt door suiker op bepaalde temperaturen te bewerken. Ammoniumsulfaat wordt vervolgens eraan toegevoegd (ook een bestanddeel van Round Up Ready Chemicaliën gebruikt door Monsanto). Deze chemische stof zorgt voor meer astma-aanvallen.

- E952 - natrium cyclamaat is een suikervervanger. Cyclamaat is een synthetische chemische stof die 200 keer zoeter is dan suiker. Het kan uw glycemische niveaus dramatisch verhogen. Dit kan leiden tot diabetes, obesitas en andere aandoeningen.

- E950 - Dit is acesulfaam kalium en schadelijk voor het hart, bloedvaten en het zenuwstelsel. Het bevat ook asparaginezuur die sensatie gevoelens kan opwekken en op den duur verslavend is. Het is bijzonder slecht voor kinderen en zwangere vrouwen.

- E951 - Aspartaam ​​- Een GGO/GMO product die kan leiden tot lichamelijke en geestelijke schade. Symptomen van aspartaam ​​vergiftiging zijn: bewusteloosheid, hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, misselijkheid, hartkloppingen, gewichtstoename, prikkelbaarheid, angst, geheugenverlies, wazig zien, flauwvallen, gewrichtspijn, depressie, onvruchtbaarheid en gehoorverlies. Aspartaam ​​kan ook de volgende ziekten veroorzaken: hersentumoren, MS (Multiple Sclerose), epilepsie, de ziekte van Graves, chronische vermoeidheid, Alzheimer, diabetes, zwakzinnigheid en tuberculose. Aanvankelijk was aspartaam verboden, maar werd later op een sluwe wijze weer toegestaan.  

Dieet frisdranken nog schadelijker !

- E338 - Orthofosforzuur - Veroorzaakt huid-en oogirritatie. Orthofosforzuur interfereert met de opname van calcium en ijzer in het lichaam waardoor het zwakkere botten en osteoporose kan veroorzaken. Andere bijwerkingen zijn dorst en huiduitslag.

- E330 - Citroenzuur - Een bewaarmiddel dat ook wordt gebruikt voor het bewaren van bloed. In kleine doses is het prima, maar in grote dosissen kan het uw maag en slokdarm beschadigen.

Indien u MMS gebruikt wordt het citroenzuur gebruikt om MMS te activeren. U gebruikt bij MMS protocollen dus geen citroenzuur.


- Aroma's - Onbekende aromatische toevoegingen.


- E211 - natriumbenzoaat - Het wordt gebruikt bij de productie van bepaalde voedingsmiddelen voor anti-bacteriële en anti-schimmel doeleinden. Het wordt vaak gevonden in jam, vruchtensappen en yoghurt. Het wordt niet aanbevolen voor gebruik bij astmapatiënten en mensen die gevoelig zijn voor aspirine. Natriumbenzoaat beschadigt volgens onderzoek, ook het DNA .

Coca Cola, Pepsi en andere frisdrank producenten misleiden het publiek door te suggereren dat dieet frisdranken gezonder zijn en goed tegen overgewicht zijn. Het tegendeel is echter waar. Ze zijn juist nog schadelijker dan hun reguliere producten.  Nog steeds zin in een coke?

woensdag 20 november 2013

Big Brother in opmars; RFID chips in borstimplantaten

Stap voor stap 1984.  Sluw en geraffineerd wordt de politiestaat ingevoerd. Met de introductie van elke nieuw technologie, krijgt Big Brother meer invloed in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Alle middelen worden ingezet om een globale totalitaire politie- en surveillancestaat te creëren. Het nieuwste Trojaanse paard: borstimplantaten.

Via borstimplantaten een begin gemaakt met chips in mensen

Het Engelse bedrijf Establishment Labs (veelzeggende naam), een grote naam in esthetische behandelingen, brengt borstimplantaten met RFID chips op de markt. Als we de propaganda van Big Brother moeten geloven brengt het alleen maar voordelen; informatie over de implantaat en andere gegevens kunnen worden opgeslagen in de RFID chip, zodat andere medici die informatie kunnen lezen wanneer er later problemen ontstaan of wanneer een andere ingreep noodzakelijk is. Bijvoorbeeld over de levensduur van de implantaat.

Uiteraard vergeten ze te melden, dat er hiervoor betere oplossingen zijn. Bijvoorbeeld het opslaan van die gegevens op een externe geheugen of het printen van die informatie, zodat vrouwen niet als vee worden gemerkt. Maar dat is juist het cruciale. De normale mens wordt gezien als iets minderwaardigs. Alleen de elitaire kliek heeft recht op een goed bestaan, de rest zijn gewoon niet eens mensen waarop dus ook geen mensenrechten van toepassing zijn.

Het bedrijf zegt dat ze de privacy zullen respecteren, maar we weten natuurlijk al te goed hoe bedrijven met de overheden samenwerken. Vele bedrijven zijn ook door het grootkapitaal opgericht om hun illustere doelstellingen te verwezenlijken. U heeft geen privacy als het in hun handen is.

Bedrijven bespioneren u

Borstimplantaten zijn heel populair vanwege het door de massa media gecreëerde ideaalbeeld van de vrouw, en de psychologische druk zich te conformeren aan het ideaalbeeld. De mens wordt door de media geprogrammeerd. Ons advies: Zolang er geen medische noodzaak of een andere zeer belangrijke reden aanwezig is, geen esthetische chirurgie ondergaan.

De Big Pharma wil ook in samenwerking met Big Brother in de toekomst chips in medicijnen stoppen, om het gebruik te monitoren. Neemt u wel genoeg Big Pharma gif tot zich?
En dan zijn er ook natuurlijk de apparaten die u bespioneren, zoals smart tv's, computers, telefoons, elektriciteits- en gasmeters etc en andere huishoudelijke apparaten, zoals koelkasten die u vertellen dat uw giftige melk of cola op is.

Zulke technologieën hebben wel kleine voordelen. Maar het probleem is dat u ten eerste er niet meer over nadenkt en dus geen bewuste keuzes maakt. Het leven draait juist om het maken van eigen keuzes. Alleen vee en slaven kunnen geen eigen keuzes maken. En dat is hun einddoel. Bovendien zullen de technologieën in de toekomst, wanneer het gebruik ervan is aanvaard, de controle overnemen van de mens. U wilt rauwe melk? Nee, de koelkast accepteert dat niet. U wilt de temperatuur in uw kamer verhogen? Nee, dat kan niet. U heeft al teveel gas verbruikt. U wilt met uw OV-chipkaart ergens heen? Sorry, u heeft een reisverbod.
Technologie is niet slecht of goed. Momenteel wordt echter technologie niet voor de mensen, maar tegen de mensen gebruikt.

Einddoel: mensen hun wil ontnemen en via chips robotiseren
Indien de controle eenmaal uit handen wordt gegeven is het moeilijk de controle terug te krijgen. Daarom is het belangrijk NU waakzaam te zijn. Laat u dus niet brainwashen of onder psychologische druk zetten. Beslis dus ook zelf hoe u gezond wilt blijven.

zaterdag 16 november 2013

ALARM: Resistente malaria dankzij Big Pharma !

Een project van Leo Koehof in samenwerking met de Rode Kruis in Afrika, ongeveer een jaar geleden, bewees dat MMS, de "ongeneselijke" ziekte Malaria geneest. Toch sterven er jaarlijks zo'n 600.000 mensen aan malaria, vooral in Afrika, omdat de Big Pharma, (supra) nationale overheden, gezondheidsorganisaties en andere instellingen, MMS boycotten, In hun ogen is dat zelfs helemaal niet erg, want het zijn toch tweederangs mensen die sterven en het is goed voor de afname van wereldbevolking. De elitaire Übermensch aanhangers hebben vooral een hekel aan mensen met een donkere huidskleur.

Leo Koehof tijdens het MMS onderzoek in Oeganda.

Derhalve laten ze MMS niet alleen links liggen, ze bestrijden het ! Het informeren, promoten en verkopen wordt wereldwijd bestreden. Als het aan hun zou liggen, zouden alle gezondheid bevorderende etens- en drinkwaren, alternatieve geneeswijzen, traditionele en andere middelen middelen verboden moeten worden. Gezond zijn en gezond worden, is slecht. Bewerkte voedsel, Big Pharma medicijnen, pesticiden, alcohol en andere schadelijke dingen zijn gewenst.

Goed is slecht en slecht is goed. Deze controle freaks zien in dat vrije communicatie een grote hindernis is om mensen te manipuleren en te controleren. Derhalve wordt met intimidatie, regelgeving, censuur, economische maatregelen en alle andere middelen getracht de mensen fysiek en geestelijk te controleren.

Er worden pseudo oplossingen voorgedragen om iedereen te misleiden en om het image te verspreiden dat men er iets tegen doet, om zodoende verzet daartegen te voorkomen. Na een tijdje, wordt duidelijk dat de pseudo oplossingen niet werken. Maar de gemoederen zijn dan al bedaard of men is het al vergeten. Vaak wordt het zelf erger gemaakt door voor de gecreëerde problemen, met van tevoren bedachte "oplossingen" te komen die het eigenlijk alleen maar erger maken. De financiële crisis van 2008 is een goed voorbeeld hiervan. Ze wisten dat de handelswijze van de banken tot problemen zouden leiden, maar desondanks werd het toegestaan. Toen de onontkoombare crisis eenmaal een feit was, lieten ze de banken niet failliet gaan, terwijl ze dat wel hadden moeten doen. Nee, ze kwamen met de notie van "too big to fail" om de mensen te chanteren. De van tevoren bedachte pseudo oplossing om de banken met belastinggelden uit te helpen en de economie nog verder te schaden, werd in werking gezet. De van de burgers gestolen rijkdom werd en wordt nog steeds naar de elite getransfereerd. Maar is de economie verbeterd? Nee !!


Gecreëerde monsters bedreigen de mensheid

Zo ook met de gezondheidszorg. Eerst wordt de mens met bewerkte/giftige voedsel, pesticiden, GMO, vaccinaties, bestralingen, alcohol, drugs, sigaretten, overmatige suikerconsumptie, vervuilde/vergiftigde lucht & water en andere middelen, ziek gemaakt. Daarna houden Big Pharma medicijnen en ineffectieve behandelingswijzen, de patiënten ziek. Mensen worden gerust gesteld met de belofte dat de Big Pharma wetenschappers eraan werken. Vervolgens komt men met nieuwe medicijnen die de omzet meer verhogen, maar de ziektes niet genezen.

De gevolgen van de handelswijze van de moderne gezondheidszorg zien we goed terug bij malaria. Nadat tests hadden bewezen dat MMS malaria geneest, werden de integere Rode Kruis medewerkers die dit bevestigden van hogerhand teruggeroepen. Er is geen integriteit bij organisaties. Het communistische China is niet communistisch, maar kapitalistischer dan het kapitalistische Amerika. De gezondheidsinstellingen streven niet naar gezondheid maar naar ziektes. Men zegt het één, maar doet het ander.

De FDA en andere Big Pharma organisaties doen er alles aan om remedies die wel werken, tegen te gaan. Daarbij beweert men dat er al medicijnen daartegen zijn. Maar de Big Pharma medicijnen genezen niet en hebben vele bijwerkingen. Bovendien roeien ze ziektes niet uit en maken ze bestaande ziektes, zoals Tuberculose, gevaarlijker. TBC is resistenter is tegen Big Pharma geneesmiddelen geworden. Bacteriën worden dankzij de Big Pharma, steeds sterker en resistenter. Ook de malaria parasieten, die via de muggen de malaria ziekte overdragen, zijn resistenter tegen antimalaria middelen geworden.

Malaria parasiet (cirkel) in een menselijke rode bloedcel

Maar zelfs de Big Pharma wetenschappers luiden nu de alarmklok om zichzelf in te dekken tegen het probleem dat ze zelf hebben gecreëerd. Het belachelijke is dat ze pretenderen de mensheid te waarschuwen, terwijl ze het malaria probleem zelf hebben verergerd. Op een conferentie deze week in Washington (Amerika) gaven ze toe dat, in de Mekong-regio, de malaria parasieten in de muggen nu resistenter tegen medicijnen zijn geworden. De Mekong regio behelst Myanmar, Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam. Bovendien hebben de muggen resistentie ontwikkeld tegen chemische bestrijdingsmiddelen en zijn ze dus moeilijker te bestrijden. Dit maakt malaria nu nog gevaarlijker.

Ook de muggen zijn resistenter tegen pesticiden.

Vooral in Myanmar is de situatie ernstig. Het land is arm, onderontwikkeld en hygiënische maatstaven zijn ontoereikend. Zo'n 38 miljoen (70% van de bevolking) woont in malaria-endemische gebieden. Daarnaast woeden er in vele gebieden "burgeroorlogen" en zijn er etnische zuiveringen door extremisten en dientengevolge vluchtelingenstromen, die de situatie erger maken en de verspreiding van de resistente malaria bevorderen. De meeste doden in de Mekong-regio zijn dan ook in Myanmar. Aangezien het land arm is gaan er veel mensen naar India of Thailand om te werken. In Thailand, werken ze vaak onder erbarmelijke omstandigheden, en tegen zeer slechte vergoedingen, vooral in de bouwsector en visserij. Vermoedelijk zijn de resistente malaria muggen ook in toeristische gebieden in Thailand en andere landen. De verspreiding van deze muggen is bijna niet meer te stoppen. Nu al vergt Malaria jaarlijks meer dan 600.000 slachtoffers. Als de malaria sterker en resistenter wordt zal het jaarlijks wel miljoenen slachtoffers vergen.

Rode Kruis medewerkers bevestigen het: MMS geneest Malaria  !

De medische wetenschappers maken ziektes juist gevaarlijker. En dit terwijl ze door de integere wetenschappers, diverse sites en onafhankelijke media zijn gewaarschuwd. Maar de Big Pharma wetenschappers streven ernaar de doelstellingen van hun superieuren te verwezenlijken. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Het is dus NIET denkbaar dat ze niet van de "averechtste" gevolgen op de hoogte zijn of waren.
De oplossing van de Big Pharma: GEEN !!  Het enige waarmee deze "wetenschappers" komen is; meer geld voor projecten die de Big Pharma en zichzelf ten goede komen en die de illusie creëren dat er iets goeds tegen de ziekte wordt gedaan. Dus de situatie misbruiken en uitbuiten voor hun eigen doeleinden zonder de de ziekte te genezen.

Daarnaast willen de grote globale organisaties juist de remedie tegen Malaria, MMS, uitroeien. Samengevat maken ze de ziekte gevaarlijker en gaan het MMS gebruik tegen. Een goed recept voor een medische holocaust.

woensdag 13 november 2013

Tuberculose pandemie raast, remedies genegeerd

Big Pharma en de overheden besteden miljarden aan ineffectieve schadelijke vaccins voor vogelgriep, varkensgriep, HPV en andere ziekten. Aan de andere kant raast er een ware tuberculose pandemie over de hele wereld en kijken ze alleen maar toe hoe tuberculose (TBC/TB) duizenden slachtoffers maakt. De Big Pharma en andere organisaties kunnen of willen daar niets tegen doen.

Tuberculose (TBC) is één van de meest voorkomende ziekten in de wereld omdat het erg besmettelijk is; wat hoesten of niezen is genoeg voor verspreiding. Deze besmettelijk ziekte veroorzaakt wereldwijd, na HIV/Aids, de meeste doden. Het is de derde grootste doodsoorzaak onder vrouwen tussen 15 en 44 jaar oud. Volgens de statistieken sterft elke 20 seconden iemand aan TBC.

TBC bacteriën onder microscoop

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn twee miljard mensen, een derde van de wereldbevolking, besmet de bacteriën die TBC veroorzaken. Van deze 2 miljard, wordt 10% naar verwachting ziek en de helft ervan zal het waarschijnlijk niet overleven zonder een remedie.

TBC is resistenter is tegen Big Pharma geneesmiddelen geworden en medici zijn bang dat het vrijwel onbehandelbaar zal worden met medicijnen. Het resistenter worden tegen medicijnen zien we ook bij andere veel voorkomende infecties. Streptococcus (die infecties zoals keelontsteking, reumatische koorts en roodvonk veroorzaakt) en pneumococcus (die verantwoordelijk zijn voor pneumonie, meningitis, bloed infecties, sinusitis en oorinfecties), worden steeds resistenter tegen de bestaande medicijnen. Naar schatting tot 30% van sommige bacteriën hebben nieuwe biochemische afweer mechanismen ontwikkeld . "

Nieuwe weg inslaan noodzakelijk
Medicijnen worden dus na verloop van tijd minder effectief. Bacteriën worden dankzij de Big Pharma, steeds sterker en resistenter. Meer nieuwe ineffectieve medicijnen met bijwerkingen zoals, nieuwe antibiotica of vaccins, helpen niet. De oplossing is reeds aanwezig in de vorm van natuurlijke remedies en MMS.

Allereerst meer over het oplopen van TBC. Besmette mensen verspreiden TBC via hoesten, niezen, praten, zingen of spugen. Beperk contacten met besmette mensen. Dragers moeten dan ook zoveel mogelijk contact met anderen vermijden.

TBC ook via niezen overdraagbaar .

Een gezonde levensstijl helpt het ook te voorkomen:
- Voldoende lichaamsbeweging
- Niet roken
- Geen alcohol
- Voldoende slapen
- Goed eten; fruit, groenten, eieren, volkoren granen en vitaminen (vooral Vitamine D en Vitamine C)
- Natuurlijke antibiotica zoals Uncaria tomentosa, kokosnoot olie, knoflook en Alsem

Daarnaast versterkt ook MMS uw immuunsysteem en geeft het pathogenen geen kans. En MMS is ook effectief indien TBC als is opgelopen.

Voor elke ziekte is er een remedie, behalve de dood. De mens is dus zeker niet kansloos tegen TBC en andere ziekten. Maar wel met de juiste keuzes.

zaterdag 9 november 2013

Statines; medische fraude met vele bijwerkingen

Het gebruik van Big Pharma medicijnen en vooral van statines is wereldwijd dramatisch gestegen. Statines zijn cholesterol "verlagende" medicijnen en worden vaak voorgeschreven bij hart- en vaatziekten. In de afgelopen 15 jaren is het gebruik van statines met 600% gestegen. Momenteel gebruiken in Nederland ongeveer 1,8 miljoen mensen statines. De verwachting is dat het nog meer zal toenemen.

Statines zijn big business

Medicijnen hebben helaas vele bijwerking en zijn soms ook nog eens ineffectief ! Bent u een van de vele mensen die statines gebruikt? Dan loopt u meer risico te lijden aan frequente vergeetachtigheid of geheugenverlies.
Uit nieuw onderzoek blijkt dat pravastatine (Pravachol), een populaire statine, gebruikt om niveaus van low-density lipoproteïne (LDL) cholesterol in het bloed te verlagen, het cognitieve vermogen en de geheugen verzwakt.
Zoals we eerder berichtten verhogen statines ook het risico op kanker.

Onderzoekers van de Universiteit van Bristol in het Verenigd Koninkrijk onderzochten de effecten van zowel pravastatine ( Pravachol ) en atorvastatine ( Lipitor ) op muizen gedurende 18 dagen. Het collectieve vermogen om eenvoudige taken te leren en voedsel beloningen te onthouden, werd zorgvuldig geobserveerd en geëvalueerd. Na het einde van de periode van 18 dagen, kregen de muizen een week geen medicijnen om van de effecten van de medicatie af te komen. Daarna werden ze getest op hun vermogen om eerder tegengekomen objecten te herkennen.

Na afloop van de tests werden de definitieve gegevens geëvalueerd. Het onderzoeksteam stelde vast dat pravastatine het totale leervermogen van de muizen, tijdens de laatste dagen van de behandeling, verminderde. Nadat de muizen van het medicijn werden gehaald, werd het leervermogen volledig hersteld. Maar wat betreft de geheugen voor objectherkenning was de schade permanent. Muizen die pravastatine hadden ingenomen, liepen permanente aantasting van hun geheugen op.

Statines veroorzaakten geheugenschade bij tests

"De resultaten suggereren dat chronische behandeling met pravastatine, het werk- en herkenningsgeheugen in knaagdieren, schaadt. De omkeerbaarheid  van de effecten van het stoppen van de behandeling is vergelijkbaar met wat is waargenomen bij patiënten, maar de ineffectiviteit van atorvastatine suggereert dat sommige statinesoorten meer cognitieve stoornissen veroorzaken dan andere soorten", aldus de universiteit. Neil Marrion, de leider van de studie, stelt dan ook voor om de relatie tussen statine behandelingen en cognitieve functies in nieuwe studies nader te onderzoeken.

Wat uitleg over de wetenschap en wetenschappers is wenselijk om studies te begrijpen. Wetenschappers zijn bang met conclusies en aanbevelingen te komen die door de Big Pharma eigenaren niet verwelkomd worden, ook als er genoeg bewijzen daarvoor zijn. In zulke gevallen stellen ze echter dat nader onderzoek noodzakelijk is. Dit geeft dan weer een vrijbrief voor de artsen en Big Pharma om door te gaan met de vergiftiging.

De bevindingen hierboven, bevestigen niet alleen de duizenden anekdotische klachten van statine gebruikers. Vorig jaar suggereerde zelfs de FDA (VS), de statine fabrikanten duidelijk te laten vermelden dat het de cognitieve functies kan aantasten.

Bent u ook vergeetachtig?


Statines zijn nutteloos en hebben vele bijwerkingen

Hierboven kwam al ter sprake dat statines geheugenschade en kanker veroorzaken. Maar dat is helaas nog niet alles. Statines hebben zo'n ruim 300 bijwerkingen ! Studies tonen aan dat het ook tot diabetes (type 2), leverschade en spierschade kan leiden. Een zeer recent onderzoek bewees dat deze medicijnen des doods ook tot oogschade/cataract leiden.
Bovendien zetten talrijke studies ook grote vraagtekens of statines überhaupt een zinvolle bescherming tegen  de aandoening waarvoor ze worden voorgeschreven, hart-en vaatziekten, bieden.

Een in juli 2013 verschenen inventarisatie van de gepubliceerde onderzoeken/literatuur over statines, komt tot de conclusie dat statines de meest schokkende medische fraude aller tijden zijn;
- De onderzoekers concluderen dat statines niet werken.
- Bovendien verhogen statines juist het cardiovasculaire risico. Dit is schandalig. Statines bestrijden hartziekten niet, maar bevorderen het juist !! Indien u zich realiseert dat de Big Pharma gedomineerd wordt door invloedrijke elitaire groepen die hun rijkdom willen vergroten en met ziektes en andere middelen de wereldpopulatie willen verkleinen, is dat geen verassing.
- Verder verdrievoudigen statines het risico op coronaire slagader en aorta calcificatie

Lichaamsbeweging helpt tegen hartziekten

Wat te doen?
Bovengenoemde studie adviseert hartziekten tegen te gaan met een gezonde levensstijl, in plaats van  farmaceutische of andere ingrepen. Daar sluiten we ons bij aan. Maar een gezonde levensstijl hanteren is niet makkelijk in de hedendaagse samenleving. Indien u bewust voor iets kiest heeft u meer kans op succes.
Informeer uzelf, maak bewuste keuzes in alle facetten van het leven en zet door !

Gebruik dus geen statines. Dat is zelfmoord ! Deze medicijnen helpen niet en bezorgen u ook nog eens andere aandoeningen !

Hart-en vaatziekten ontstaan door een ongezonde levensstijl, gekenmerkt door een sterke afhankelijkheid van suikers en granen, bewerkte voedsel, overgekookte voeding, roken, stress en onvoldoende beweging.
Stap over naar een gezonde levensstijl en gebruik producten zoals vis olie- let wel op dat er geen gif in de vis (olie) zit, Vitamine C en Jiaogulan die heel goed voor hart- en vaatziekten zijn. 

woensdag 6 november 2013

Suiker is de brandstof voor kanker

Dat suiker schadelijk is en kanker veroorzaakt is al lang bekend. Desondanks of wellicht juist daarom heeft de voedingsindustrie de consumptie van suiker gepromoot. In de 19e eeuw consumeerde de Nederlandse consument gemiddeld zo'n 5 kilo suiker per jaar. Aan het begin van de vorige was dat inmiddels opgelopen tot 12 kilo. In 1990 was dit al verdrievoudigd naar 37 kilo. Momenteel is het gemiddelde verbruik rond de 40 kilo. Wereldwijd zien we een zelfde stijging. Dit is geen wonder gelet op de opmars van bewerkte voedsel en drank die door multinationals wereldwijd wordt gepromoot en verkocht.

Suikerconsumptie blijft toenemen

Suiker wordt nu niet alleen bij koffie en thee gebruikt maar ook in bewerkte producten zoals snoep, chocolade, frisdrank, koekjes etc. Helaas wordt het steeds ook in minder voor de hand liggende producten zoals brood, vlees, sausen en soep. Het is dan ook niet verwonderlijk waarom suikerconsumptie explosief is gestegen. 85 % van de suikerconsumptie geschiedt via bewerkte voedsel. Er is bijna geen ontkomen aan. De grote voedingsconcerns worden net als de Big Pharma gecontroleerd door elitaire eugenistische groepen. Door de suikerconsumptie te verhogen, maken ze de consument bewust ziek en dat zorgt uiteraard ook voor meer ineffectieve Big Pharma medicijnen en dus meer winst. Bovendien leidt  het tot meer ernstige ziekten en sterfte. Wat wil de elite nog meer?

Bewerkte suiker

Iets meer over bewerkte suiker. We consumeren hoofdzakelijk geraffineerd suiker (tafelsuiker). Het wordt volgens de fabrikanten bewerkt om het een witte kleur te geven en het langer houdbaar te maken. Natuurlijke onbewerkte suiker bevat vezels, enzymen, vitamines A,B,C,D en mineralen zoals calcium, ijzer, magnesium, selenium, zink en chroom. Bewerkt suiker heeft deze stoffen niet. Daarom moeten deze stoffen bij suikerconsumptie ergens anders aan het lichaam onttrokken worden en wordt het balans in het lichaam verstoord.

Suiker en kanker

Een groep wetenschappers onder leiding van Dr. Custodia Garcia-Jimenez onderzocht hoe suiker, het kankerrisico vergroot. Ze constateerden dat een toename van het suikergebruik een toename van het β - catenine eiwit veroorzaakt. Een verhoogde activeit van β - catenine speelt een belangrijke rol bij het  ontstaan van vele kankersoorten doordat het (kanker)cellen onsterfelijk kan maken en het aantal cellen kan laten groeien, Dit is een belangrijke stap in de vroege stadia van kanker ontwikkeling. Dus het stoppen met de consumptie van suiker is heel belangrijk bij het bestrijden en voorkomen van kanker. Suiker is de brandstof voor kanker.

Meer suiker in voedsel, meer kanker.

Suiker veroorzaakt ook overgewicht en diabetes.

Suiker veroorzaakt ook overgewicht en diabetes. Door de toename van het suikerconsumptie zijn ook deze kwalen enorm gestegen. Overgewicht en diabetes veroorzaken niet automatisch kanker maar verhogen wel de kans daartoe (vooral alvleesklier , lever , borst- en darmkanker). Onderzoek wees uit dat bij overgewicht en diabetes het lichaam insuline resistent is. Geconsumeerde suiker wordt dus niet door de cellen opgenomen maar blijft in het bloed en kan alleen naar kankercellen gaan die daardoor groeien. Dus ook in deze gevallen is stoppen met suiker een belangrijke stap om kanker te overwinnen.

Andere ziektes

Naast kanker, overgewicht en diabetes kan suiker ook andere kwalen veroorzaken. Verzuring van het lichaam en de urine, door suiker, kan tot verminderde stikstofmonoxide, verhoogde angiotensine niveaus en verhoogde gladde spiercontracties leiden. Dit kan op zijn beurt nierschade, hoge bloeddruk en een verhoogd risico op insulineresistentie en vette leverziekte veroorzaken. Een verhoogde zuurgaad van de urine kan ook jicht veroorzaken.

Minder suiker is gezond

Suiker is dus zeer schadelijk voor uw lichaam en gebit. Het verminderen of het stoppen van de suikerconsumptie maakt u gezonder. Helaas is het niet zo makkelijk om suiker te verminderen. Suiker is verslavend. Bovendien zit het in zo vele producten dat het nodig is uw dieet grondig te herzien. Het zal vooral in het begin moeilijk zijn om gedragspatronen te doorbreken. Maar het is het waard. U zult gezonder worden en zich beter voelen.

Eet lekkrere groente en fruit om van de verslaving af te komen

Een goede manier om van de suiker verslaving af te komen is om fruit en groente als snack of als tussendoortje te eten (als u naar suiker verlangt). Na een tijdje zullen de suikerproducten dan automatisch door groente en fruit vervangen worden en zult u het niet missen. Probeer het! U zult het zien

Gebruik van MMS en Jiaogulan zijn ook effectief tegen de schadelijke effecten van suiker.