zondag 27 maart 2016

Tijd om te eten

Mitochondriën - de kleine energiecentra in cellen die voedingsstoffen zoals suiker verbranden om energie te maken - worden door de biologische of circadiane klok van het lichaam gestuurd. Er is derhalve een optimale tijdstip om suiker het meest efficiënt te verbranden.

Niet alleen wat, maar ook wanneer u het eet is belangrijk . Dit is de belangrijkste conclusie van een studie door onderzoekers van het Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israël, en het Max Planck Instituut voor Biochemie in Martinsried, Duitsland.

De onderzoekers zeggen dat hun bevindingen kunnen verklaren waarom mensen die niet in lijn met hun biologische klok, eten en slapen, meer kans hebben op overgewicht, obesitas en het ontwikkelen van chronische ziekten, zoals diabetes en het metabool syndroom.

Het tijdstip van het eten is ook belangrijk

Onderzoeksleider Dr. Gad Asher, hoofd van het lab in het Weizmann Institute, dat gespecialiseerd is in circadiane klokken en stofwisseling, zegt dat net als alle levende wezens, we elk een circadiane klok hebben die onze slaap, activiteiten, eten en metabolisme regelt. Hij legt uit: "In zekere zin is het als een dagelijkse kalender, het vertelt het lichaam wat het kan verwachten, zodat het zich op de toekomst kan voorbereiden en optimaal kan functioneren."

Dag en nacht zijn dus niet voor niets geschapen. Toeval bestaat niet. De dag is er om onder het daglicht onze activiteiten te verrichten en om te eten en te drinken. Terwijl de nacht er is om in het donker (uit) te rusten. Dr. Asher concludeert dan ook het volgende: "Als we ons meer bewust zouden kunnen zijn van de timing van onze cellulaire activiteiten, zouden we in staat zijn om op een gezondere wijze te profiteren van voedingsstoffen."
Lesen Sie diesen Beitrag in deutscher Sprache   

zondag 20 maart 2016

Honger maakt kooplustig

Geld besparen? Eet dan iets voordat u gaat shoppen. Volgens onderzoek van de Universiteit van Minnesota Carlson, School of Management, verhoogt honger onze verlangen om niet alleen voedsel, maar ook non-food items te verwerven

Dit kan te maken hebben met de marketing. Mensen krijgen steeds te horen dat ze dingen missen en dat ze meer en beter moeten kopen om gelukkig te zijn. Wanneer mensen hongerig zijn voelen de mensen een behoefte en denken ze dat ze wat missen. In plaats van alleen op zoek naar voedsel te gaan, krijgen ze ook de drang om ook andere dingen te kopen.

Hongerige mensen vinden alles goed

"Honger maakt ons denken over het zoeken, het verwerven en het consumeren van voedsel", zegt Alison Jing Xu, assistent-professor marketing aan de Carlson School. De acquisitie gerelateerde gedachten kunnen overslaan op non-food artikelen, hoewel ze niet in staat zijn om onze honger te stillen.

Hongerige mensen willen ook meer non-food artikelen

In een onderzoek, uitgevoerd door Xu en collega's, mochten de deelnemers ten minste vier uur voorafgaand aan het onderzoek niets eten. De deelnemers werden in 2 groepen verdeeld. Een groep kreeg eerst cake te eten zodat ze niet meer hongerig waren. De andere groep kreeg niets te eten. Daarna kregen de deelnemers in beide groepen de gelegenheid zoveel paper clips te vragen als ze wilden. Hongerige deelnemers kozen voor 70 procent meer producten dan hun verzadigde tegenhangers.

Dit toont aan dat door honger mensen in het algemeen meer dingen willen, of het nu voedsel is of niet.

Hongeriger shoppers besteden 64 procent meer

In een andere test werd de relatie tussen de werkelijke aankopen in een winkelcentrum en de honger van de shoppers onderzocht. De deelnemers winkelden eerst in een groot warenhuis. Daarna werden ze geinterviewd en werden hun aankopen geanalyseerd.  De tijd die de shoppers in de winkels doorbrachten werd als een controle gebruikt om fouten te elimineren. De onderzoekers constateerden dat hongerige shoppers gemiddeld 64 procent meer geld uitgaven dan degenen die minder honger hadden.

"Als je gaat shoppen met een lege maag geef je waarschijnlijk meer geld uit en koop je meer spullen dan je anders zou doen," zegt Xu. "Waarom zou je dus niet gaan eten voor het shoppen? Mocht je honger hebben en je toch aankoopbeslissingen moet maken, denk dan twee keer na voordat je iets koopt."

Bezint eer gij begint

Qua voedingswaarde verarmde bevolking tracht voldoening te vinden door consumptie

Niet alleen mensen die niets hebben gegeten zijn hongerig maar ook mensen die slecht eten. Voedsel zonder voedingswaarde kan een belangrijke reden zijn waarom mensen naar producten verlangen, nieuwe kleren, nieuwe auto's, etc. Ondervoeding in de cellen van het menselijk lichaam kan de kern van de consumptiemaatschappij zijn. Het is dus geen wonder dat (grote) bedrijven ons ondervoed en hongerig willen houden.Lesen Sie diesen Beitrag in deutscher Sprache   

zondag 13 maart 2016

Lees wat de farmaceutische bedrijven over hun eigen medicijnen zeggen !

Velen van ons hebben deze medische nieuwskoppen over de dodelijke effecten van medicijnen gezien. (Onderstaande artikelen zijn in het Engels)


 
Vóór de komst van de "Big Pharma" in het begin van de 20e eeuw, bestonden deze statistieken gewoon niet, maar nu hebben we te maken met zo veel onnodige sterfgevallen door giftige stoffen die het lichaam binnenkomen door middel van medicijnen. Een ding dat mensen kunnen doen is ​​beter geïnformeerde beslissingen nemen in wat er in hun lichaam komt. Elk farmaceutisch bedrijf dat een "erkende" medicijn op de wereldmarkt heeft, dient informatie over elk geneesmiddel in de "bijsluiter" te verstrekken. "Goedgekeurd" wil nog niet zeggen dat het veilig of niet giftig is, zoals u uit hun eigen publicaties kunt zien!

Wat zit er in de bijsluiter?

De bijsluiter is een zeer gedetailleerde publicatie vol met informatie. Elk land of regio heeft zijn eigen instelling, zoals de Food and Drug Administration (FDA) in de VS, die medicijnen reguleert en informatie aan consument verstrekt.
Naschrift MMS Winkel: In Nederland is dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is in België de bevoegde instelling. In de Europese Unie is het de European Medicines Agency (EMA), waar de bijsluiter bekend staat als de PIL.

Bijsluiters zijn beschikbaar voor alle goedgekeurde medicijnen. Vergelijkbare informatie is ook beschikbaar voor niet voorgeschreven medicijnen, sommige kruidengeneesmiddelen en voedingssupplementen.

De bijsluiter kan meestal online op de website van de geneesmiddelen fabrikant en is ook te vinden in naslagwerk "Physicians Desk Reference" (PDR).

Naschrift MMS Winkel:  Dat is echter tijdrovend en kan moeilijk zijn. Het beste is dat u bijsluiters op Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG , FAGG of EMA opzoekt. Daar vindt u alle info over medicijnen in het Nederlands. U kunt overigens daar ook bijsluiters van diergeneesmiddelen vinden. Zie Medlibrary voor Amerikaanse info

De informatie in een bijsluiter is in technische taal. Het is gewoonlijk zeer lang en is moeilijk te begrijpen. Het is echter goed om het te bekijken, aangezien de bijsluiter belangrijke informatie over het geneesmiddel bevat. De bijsluiter volgt een standaardformaat voor elke medicijn. Na wat identificerende informatie, zoals de merknaam van het geneesmiddel, generieke naam, en de eerste jaar van de goedkeuring worden (althans in Amerika), worden de volgende onderdelen weergegeven:

 1. Samenvatting
 2. Indicaties en Gebruik
 3. Dosering en toediening
 4. Doseringsvormen en sterktes

Opmerking: Besteed extra aandacht aan deze vette secties. 

 5. Contra-indicaties
 6. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
 7. Bijwerkingen
 8. Interacties met andere medicijnen


 9. Gebruik in specifieke populaties
10. Overdosering
11. Beschrijving
12. Klinische Farmacologie
13. Niet-klinische toxicologie
14. Klinische studies
15. Referenties
16. Levering/Opslag en Afhandeling
17. Patient Counseling Informatie

Een vrouw die we hier in Colombia met MMS behandelen vertelde mij over de symptomen van bepaalde medicijnen die zij de afgelopen jaren heeft gehad. Ze gebruikte "atenolol". Hieronder is een lijst van de bijwerkingen in de bijsluiter van het farmaceutisch bedrijf.

Zie: NDC-Code(s): 16571-430-11, 16571-431-11, 16571-441-11

Verpakker: Pack Pharmaceuticals LLC
Categorie: Medicijn voor mensen
DEA schema: geen

Bijwerkingen:

Opmerking: In vet de symptomen van deze vrouw.

CARDIOVASCULAIRE bijwerkingen
• Bradycardie
• Koude ledematen
• Orthostatische hypotensie
• Pijn in het been

CENTRALE ZENUWSTELSEL

NEUROMUSCULAIRE bijwerkingen
• Duizeligheid
• Vertigo
• Vermoeidheid
• Lethargie
• Slaperigheid
• Depressie

• Dromen

GASTRO-INTESTINALE bijwerkingen
• Diarree
• Misselijkheid

LUCHTWEGEN
• Kortademigheid
• Dyspnoe
• Bradycardie
• Hypotensie
• Bronchospasme
• Hartfalen
• Hartblok
• BBB + Major
• As afwijking
• Supraventriculaire tachycardie
• Atriumfibrilleren
• Atriale Flutter

• Ventriculaire tachycardie
• Cardiale Reinfarct
• Totale hartstilstand
• Niet-fataal hartstilstand
• Sterfgevallen
• Cardiogene Shock
• Ontwikkeling van ventriculaire
• Septumtekort
• Ontwikkeling van van mitralisinsufficiëntie
• Nierfalen
• Longembolie
• Hypotensie/bradycardie (lage bloeddruk)
• Re-infarct
• Hartstilstand
• Hartblok (> eerste graad)
• Hartfalen
• Aritmieën
• Bronchospasme
• Hematologic: agranulocytose.

Allergische bijwerkingen: Koorts, gecombineerd met pijn en zere keel, laryngospasm en ademnood.

Centrale zenuwstelsel: Omkeerbare mentale depressie tot katatonie; een acute omkeerbare syndroom kenmerkt zich door desoriëntatie van tijd en plaats, korte termijn geheugenverlies, emotionele labiliteit met licht bewolkte sensorium, en verminderde prestaties op neuropsychometrics.

Gastro-intestinale bijwerkingen: Mesenteriale arteriële trombose, ischemische colitis.

Andere: Erythemateuze uitslag

De vrouw die we met MMS behandelen besloot te stoppen met deze medicijn die ze jarenlang had gebruikt. Haar arts had haar deze informatie nooit verstrekt of haar verteld dat het bestond! Het is niet een goede zakelijke praktijk te laten zien hoe gevaarlijk en giftig het product is dat u probeert te verkopen aan een patiënt voordat ze er mee begint, nietwaar? Dit is uiteraard een grapje. De fabrikant van de medicijn wil niet dat u op de hoogte bent deze informatie, omdat u het medicijn dan waarschijnlijk niet zou gebruiken.

Veel van de symptomen die het medicijn veroorzaakte verdwenen na een week! Ook, ze is begonnen met het Startprotocol en is op weg naar Protocol 2000 en dat binnen een maand. Dit zal haar lichaam ontgiften van de overblijfsels van dit medicijn (die zich over de jaren in het lichaam hebben opgehoopt) en de ziekteverwekkers, zodat ze weer gezond kan worden.

Hieronder vindt u de top 25 voorgeschreven medicijnen in de Verenigde Staten. Bekijk, indien u medicijnen gebruikt, of "uw" medicijn op de lijst staat. Zo ja, lees dan de informatie in de bijsluiter. Links naar bijsluiters in het Engels zijn toegevoegd. (U kunt de bijsluiters natuurlijk ook in het Nederlands opzoeken op Geneesmiddeleninformatiebank van het CBG of FAGG) U bent degene die beslist of de arts die het voor u heeft voorgeschreven voor u de juiste keuze heeft gemaakt!

Top 25 voorgeschreven medicijnen in de Verenigde Staten

 2. Simvastatin (Zocor) - Hoge cholesterol
 3. Lisinopril - Hoge bloeddruk
 4. Levothyroxin-Natrium (Synthroid) - Hypothyroid 
 5. Amlodipinebesilaat (Norvasc) - Hoge bloeddruk
 6. Omeprazol (Prilosec) - Acid Reflux
 7. Azithromycin (Zithromax) - Antibioticum
 8. Amoxicillin - Antibioticum
 9. Metformin HCL (Glucophage) - Diabetes
10. Hydrochlorothiazid - Hoge bloeddruk
11. Alprazolam (Xanax) - Angst 
12. Lipitor (Atorvastatin) - Hoge cholesterol
13. Furosemid - Hoge bloeddruk
14. Metoprolol Tartrat (Lopressor) - Hoge bloeddruk
15. Zolpidem (Ambien) - Insomnia 
16. Atenolol - Hoge bloeddruk
17. HCL Sertralin (Zoloft) - Depressie
18. Metoprolol Succinat (Toprol) - Bloeddruk
19. Citalopram (Celexa) - Depressie
20. Natrium Warfarin (Coumadin) - Bloedverdunner
22. Ibuprofen - Pijn
23. Plavix (Clopidogrel) - Hart-en vaatziekten
24. Gabapentin (Neurontin) - Epileptische aanvallen
25. Singulair (Montelukast) - Allergieën

LET OP: U zult merken dat er verschillende bijsluiters van verschillende farmaceutische bedrijven zijn die hetzelfde geneesmiddel produceren. Bekijk dus de bijsluiter van het bedrijf van het medicijn dat u gebruikt en vergelijk het met de andere bedrijven om te zien of zij overeenkomen.

Ik heb deze nieuwsbrief geschreven, zodat mensen die overwegen een bepaald geneesmiddel te gebruiken een "geïnformeerd" beslissing kunnen nemen. U zult merken dat de farmaceutische bedrijven u zullen vertellen dat u uw arts dient te vragen of een bepaalde drug "goed" voor u is. Dat is hetzelfde als het vragen aan een verkoper van tweedehands auto of deze auto wel goed voor mij is. 99% van de tijd zal hij zeggen, "ja natuurlijk" omdat hij u de auto wil verkopen. Hij verdient geld aan de auto! Ik denk dat de persoon die wordt gevraagd of verteld om een ​​bepaald medicijn te gebruiken, zelf moet onderzoeken wat de fabrikant zelf zegt over het medicijn dat ze produceren. Ze vertellen de hele wereld wat voor medicijnen ze maken en welke resultaten ze zien bij mensen die het gebruiken. U moet echt lezen wat ze (noodgedwongen) over hun eigen medicijnen schrijven! Welnu, als u besluit dat een bepaalde voorgeschreven geneesmiddel "niet goed" voor uw gezondheid is dan heeft u het volste recht om het te weigeren !

MMS geneest diabetes, de ziekte van Lyme, hepatitis A,B en C, malaria, herpes, tuberculose, de meeste kankersoorten en vele andere ernstige ziekten. MMS protocollen beschermen het lichaam tegen 99% van de gezondheidsgevaren, dat wil zeggen toxines en ziekteverwekkers. Ieder van ons moet persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor wat in ons lichaam komt. Ik hoop dat iedereen onderzoekt wat is geschreven om ons te waarschuwen voor de gevaren van vele geneesmiddelen of ze nou in de vorm van pillen, vaccins of intraveneus zijn of op enige andere wijze het lichaam binnenkomen!

Als iemand hulp nodig heeft met een gezondheidsprobleem, neem dan gerust contact met ons op: support@genesis2church.is

Bron: Jim Humble NieuwsbriefLesen Sie diesen Beitrag in deutscher Sprache   

zondag 6 maart 2016

Zelfs een beetje alcohol tijdens zwangerschap brengt toekomstige generaties in gevaar

Zelfs een kleine dosis alcohol tijdens zwangerschap kan het risico van alcoholisme in de komende drie generaties verhogen, aldus een nieuwe studie. Eerdere studies hadden aangetoond dat alcoholgebruik en verwante stoornissen aandoeningen (leverproblemen, hersenbeschadiging, kanker bij moeder & FAS / geboorteafwijkingen en ontwikkelingsproblemen bij baby) kunnen veroorzaken. Het nieuwe onderzoek concludeert dat blootstelling aan geringe hoeveelheden alcohol in de baarmoeder of tijdens de eerste levensjaren een groter risico op alcoholmisbruik in de adolescentie en volwassenheid veroorzaakt.

Factoren die van invloed zijn op drinkgewoonten van tieners zijn gevarieerd en complex. De wens op het nemen van risico's en opstandig gedrag, evenals het verlangen om indruk te maken en populair te worden onder leeftijdsgenoten.

Alcohol tijdens zwangerschap kan een levenslange impact op nakomelingen hebben.

Blootstelling aan alcohol begint soms al tijdens de borstvoeding. Ongeveer de helft van de scholieren van 12 t/m 16 jaar drinkt alcohol.

Een verhoogde neiging om te drinken wordt waarschijnlijk veroorzaakt door aan prenatale blootstelling aan alcohol (PAE) die de neurofysiologische respons op de uitdaging van alcohol wijzigt. Rond de 10% van de vrouwen drinkt tijdens de zwangerschap.

Slechts vier glazen hebben al invloed op de nakomelingen


Nicole Cameron, assistent professor in de psychologie aan de Binghamton University in New York onderzocht samen met Michael Nizhnikov, van Zuid-Connecticut University en andere collega's de effecten van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap op alcohol-gerelateerde gedrag in de toekomstige generaties. Zij voerden hiervoor experimenten met alcohol op ratten uit.

Om de gevoeligheid voor alcohol te evalueren, keken ze naar de oprichtende reflex, of het vermogen het lichaam naar de standaard positie te brengen, in dit geval, van liggend naar staand.

De resultaten tonen aan dat ratten van wie de moeder of oma's, tijdens zwangerschap, vier keer het equivalent van één glas wijn dronken, vaker een voorkeur voor alcohol hebben. Hun gevoeligheid voor alcohol was ook veranderd in vergelijking met degenen die niet waren blootgesteld.

Alcoholmisbruik leidt vaak tot geweld

Dit houdt in dat als een moeder tijdens de zwangerschap zelfs een kleine hoeveelheid drinkt, er een grotere kans bestaat dat haar kinderen en kleinkinderen alcoholisch zullen worden.

Alcohol is een vuile drug die meerdere systemen beïnvloedt, aldus Cameron. Een eerder Brits onderzoek uit 2012 stelde overigens vast dat kinderen de drinkgewoonten van hun moeder overnemen.

Zie verder:
- Drinkende vrouwen hebben meer leveraandoeningen dan mannen
- Drinkende tienermeisjes krijgen vaker kanker
- Roken + drinken versnelt mentaal verval
- Oorzaken versneld verouderenLesen Sie diesen Beitrag in deutscher Sprache