zaterdag 26 juli 2014

Abortus verhoogt risico op borstkanker

Met de introductie van totalitaire staatsvormen in verschillende landen werd ook een begin gemaakt om de eugenetische doeleinden te verwezenlijken om een superras te "kweken" en de rest van de mensheid te decimeren. Oorlogen, concentratiekampen en werkkampen eisten vele miljoenen slachtoffers. De dood werd verheerlijkt en de menselijke waarden en gevoelens onderdrukt. Na het einde van de 2e wereldoorlog werden er door de elite, vooral in Rusland en China, ook met subtielere methoden zoals abortus en sterilisatie geëxperimenteerd.

Op grote schaal gedwongen abortussen in China

Deze dodelijke praktijken veroorzaken ook indirecte dood. Een nieuwe Chinese meta-analyse studie heeft een enorme toename van borstkanker na een abortus aangetoond. Het risico op kanker blijkt na achtereenvolgende abortussen zelfs nog meer te stijgen. De onderzoekers constateerden dat vrouwen die één abortus ondergaan 44% meer risico lopen op het oplopen van borstkanker dan de vrouwen die geen abortus hebben gehad. Vrouwen met twee abortussen lopen 76% en vrouwen met drie abortussen lopen 89% meer kans op het krijgen van borstkanker.

Borstkanker neemt toe in China

Historisch gezien hadden Chinese vrouwen minder borstkanker in vergelijking met vrouwen in westerse landen. Na de introductie van de eenkindpolitiek echter, is borstkanker in een alarmerend tempo toegenomen. Vrouwen die geen toestemming voor een bevalling krijgen worden gedwongen abortus te plegen. Alsof deze grove schending van hun rechten niet genoeg is, krijgen deze vrouwen ook nog eens borstkanker.

De eenkindpolitiek zorgde er ook voor dat veel paren die maar 1 kind konden krijgen, kozen voor een jongen. Indien het kind bij onderzoeken een meisje bleek te zijn werd er vaker abortus toegepast. Hierdoor is er een tekort aan vrouwen ontstaan. Dit heeft ook negatieve economische en sociale gevolgen. Bovendien zullen veel Chinese mannen geen partner kunnen vinden. Dit kan dan leiden tot psychische problemen leiden, zoals agressie en depressiviteit.

Kankercellen

De verwachting is dat ook de gewijzigde levensstijl van de Chinezen en de economische expansie, bij zullen dragen aan meer (borst)kanker.

Vergelijkbare onderzoeken
Joel Brind, hoogleraar endocrinologie aan de City University of New York kwam in 1996 al met een rapport waarin hij stelde dat vrouwen na een abortus 30% meer risico op borstkanker liepen. Maar zijn bevindingen waren het doelwit van meedogenloze aanvallen van abortus voorstanders en (overheids)instellingen. Hij verwelkomt dan ook het Chinese onderzoek.

De nieuwe Chinese onderzoek sluit nauw aan bij twee recente, soortgelijke studies.Een Indische studie gepubliceerd meldde een zesvoudig (600%) grotere risico op borstkanker onder Indiase vrouwen die een abortus hadden ondergaan. Een Bangladesh studie stelt zelfs dat vrouwen die een abortus hadden ondergaan een 20-voudig (2000%) grotere risico op borstkanker liepen.

Abortus heeft voor vrouwen psychologische en fysieke nadelen

Overigens werd recentelijk bekend dat in Engeland geaborteerde baby's en doodgeboren kinderen in de oven worden gegooid om de ziekenhuizen te verwarmen.

De relatie tussen abortus, borstkanker , hormonen en stamcellen

De relatie tussen abortus en borstkanker lijkt verband te houden met hormonen en stamcellen . Volgens Dr Jane Orient, stijgt oestrogeen met 2000 % tegen het einde van het eerste trimester. Dit verhoogt voor sommige vrouwen de kwetsbaarheid  voor oestrogeen-gebaseerde kanker. Echter, wanneer zwangerschappen de bevalling naderen, wordt 85% van de borst - kanker weefsel, kankerbestendig als gevolg van hormonen die door de foetus placenta worden aangemaakt.

Moderne geneeskunde is meedogenloos
Een in 2013 gepubliceerd onderzoek in "Cell Stem Cell" stelde dat voltooide zwangerschappen bij een jonge vrouw er een significante vermindering plaats vindt van het aantal borstklier voorlopers  - stamcellen die de mogelijkheid hebben om te delen in melk-producerende cellen, maar die ook kunnen muteren om snel delende kankercellen te vormen . Vrouwen die bevielen hadden de laagste populaties van borstklier voorlopers, zelfs lager dan kanker-vrije vrouwen die nooit zwanger waren geweest.

Bron:  http://www.tuurlijkgezond.com/  

zaterdag 19 juli 2014

8 redenen om echte melk te drinken

Sommige groeperingen willen de bevolking ook via voedsel controleren. Niet alleen willen ze de wereldbevolking drastisch reduceren, ze willen u ook ziek, zwak en vet maken zodat u geen weerstand kunt bieden tegen hun plannen. Met censuur, rechtszaken en misinformatie proberen ze te voorkomen dat u goed geïnformeerd de juiste keuzes maakt. "Waarheden" blijken later helemaal geen waarheden te zijn. Zo heeft u waarschijnlijk ook het misleidende advies gehoord dat vetarme zuivel goed is of dat melk gepasteuriseerd moet zijn omdat rauwe melk gevaarlijk is. De werkelijkheid is juist het tegenovergestelde; vetarme, gepasteuriseerde, gehomogeniseerde, met  GMO voeding, hormonen en antibiotica verweven melk in de winkel is juist het grote gevaar voor uw gezondheid. Naschrift MMSWinkel: Zie Melk, het witte gif 

Verse zuivere melk is gezonder

Voordelen van zuivere (rauwe) melk:

1. Niet gepasteuriseerd
Het verwarmen melk vernietigt bacteriën, maar het vernietigt ook enzymen, waardoor het moeilijker te verteren is. Veel mensen die lactose-intolerant zijn alleen intolerant voor gepasteuriseerde melk, omdat het niet de enzymen heeft die nodig zijn voor de spijsvertering. Door pasteurisatie wordt het grootste deel van de calcium in melk onoplosbaar en kan het lichaam hierdoor het calcium niet meer gebruiken. De pasteurisatie van industriële melk is echter noodzakelijk, omdat industriële melk vies is en het anders acuut gevaar zou veroorzaken.

Ultra - hoge temperatuur, of UHT pasteurisatie, is een verwerkingsmethode die melk verwarmt op extreme temperaturen en vrijwel alle micro organismen in melk vernietigt - waardoor de eiwitten vrijwel onverteerbaar worden. Een groot deel van de biologische melk is UHT gepasteuriseerd.
Zuivere melk is niet gepasteuriseerd.

Homogenisering van melk


2. Niet gehomogeniseerd
Homogenisering, "het ergste wat zuivelbedrijven hebben gedaan", is het afbreken van de vetmoleculen in melk onder zeer hoge druk. Hierdoor stijgt vet niet meer naar de top en is het homogeen. Het maakt echter melkvet ook giftig voor het lichaam. Door homogenisering komt het enzym xanthine-oxidase vrij, dat schadelijk is voor het lichaam wanneer het is opgebroken in onnatuurlijk kleine stukjes. Xanthine-oxidas kan zich ophopen op de arteriële wanden. Hierdoor neem het risico op hart-en vaatziekten toe.
Zuivere melk is niet gehomogeniseerd

3. Geen obesitas
Vetarme of magere melk is niet alleen gedenatureerd voedsel, het draagt ook bij aan obesitas. In een onderzoek werden er 12.829 kinderen van 9 tot 14 een jaar lang gevolgd. De studie wees uit dat het drinken van vetarme melk gewichtstoename veroorzaakte, terwijl volle melk niet dikker maakte.
Zuivere melk, maakt dus niet dikker

GMO graanvoeding; slecht voor dier en mens.

4. Geen GMO graan voeding
Koeien behoren gras te eten en geen granen. Daarom is melk uit met gras gevoede koeien (echte/rauwe melk)  veel gezonder. Het heeft meer CLA - een vet dat u helpt een gezond gewicht te behouden en het risico op hart-en vaatziekten vermindert. De met graan gevoede koeien in de bio-industrie produceren minder gezonde melk met weinig vitaminen, mineralen (vooral calcium) en omega - 3 vetten. GMO voedsel is ook slecht voor de dieren, vooral de maag.

5. Geen antibiotica
Het overgrote deel van de geproduceerde antibiotica wordt aan vee in de bio-industrie toegediend. Antibiotica komt zo ook in melk terecht. Er sterven heel veel mensen aan antibiotica-resistente infecties. Niet alleen omdat ze zelf antibiotica gebruiken, maar ook omdat ze via melk, voeding en andere wijzen in contact komen antibiotica. Hiervoor hebben de toezichtsorganen natuurlijk wel een trucje bedacht: De notie van aanvaardbare niveaus. Het is er wel, het is ook slecht, maar het levert geen accuut gevaar op, dus is het toegestaan ! Dat het u op lange termijn ziek maakt is aanvaardbaar, volgens deze organen. Naschrift: Hier meer info over antibiotica..

Koe met hormonen

6. Geen hormonen
Hormoonniveaus in industriële melk zijn hoog vanwege twee redenen :
1 De koeien worden behandeld met kunstmatige groeihormonen die door de bio - tech bedrijven worden geproduceerd en in veel landen verboden zijn.
2 Ze worden ongeveer 300 dagen per jaar gemolken. Gedurende een groot deel van die tijd, zijn ze ook zwanger. Melk van zwangere koeien bevat 33 keer meer oestronsulfaat (oestrogeen) dan melk van een niet - zwangere koeien.
Niemand kent de omvang van de risico's van deze dieet hormonen , maar mogelijk veroorzaken ze ook kanker.
Echte melk bevat geen antibiotica en hormonen

7.  Geen zoetstoffen
Kunstmatige zoetstoffen zoals aspartaam ​​zijn ongezond en behoren niet in  (kinder)melk. Sommige melk en zuivelproducten bevatten echter aspartaam of andere schadelijke zoetstoffen. Vooral kinderen houden van zoet en dat buiten de grote zuivelbedrijven helaas uit. Aspartaam veroorzaakt chronische hoofdpijn, neurologische schade, kanker en zelfs obesitas. Het is vooral schadelijk voor zwangere vrouwen en kinderen.
Echte melk bevat natuurlijk geen zoetstoffen.

Vetarme en zoete melk maken dikker


8. U steunt lokale bedrijven
Lokale veehouders/bedrijven staan dichter bij de mens en hebben meer betrokkenheid bij een product.  Ze kunnen u ook meer informatie over hun producten geven en ze houden rekening met uw specifieke wensen. Ze beschikken ook minder kennis van schadelijke processen. Bovendien is het makkelijker om ongezonde producten te produceren en te verkopen als de koper anoniem is of ver weg is en zij de koper niet kennen. Ongezond voedsel kwam pas in opmars door de groei van multinationals en grote voedselbedrijven. Deze bedrijven vormen wereldwijd een groot gevaar voor de gezondheid en het milieu. Door lokale bedrijven te ondersteunen kunt u deze trend een halt toeroepen.
U kunt als u echte melk koopt, het melk ook gebruiken om zelf gezonde kaas, yoghurt en andere zuivelprodcten te maken. U vermindert daarmee uw afhankelijk.


Maak zelf uw zuivelproducten met zuivere melk

Vermijd dus "bewerkte" melk en drink echte, rauwe melk. Hier een vergelijking tussen de melksoorten.  Een test heeft ook onomstotelijk bewezen dat echte melk veel gezonder is. Twee kalven werden ongeveer 4 maanden gevoed met melk; een kalf kreeg  gepasteuriseerde melk, de ander echte rauwe melk. Niet alleen was de met echte melk gevoed kalf gezonder en fitter, maar ook de lichaamsorganen waren in een veel betere staat. Bezoek dus een echte melkboer. Meer info over echte, rauwe melk vindt u op Raw milk fact en Real milk. Beide in het Engels.

Bron:  http://www.tuurlijkgezond.com/  

woensdag 16 juli 2014

Geen HIV kwalen dankzij MMS

Hieronder het verhaal van Atilla die dankzij MMS2 geen last meer heeft van HIV.

Water Purification capsules - MMS2 - Master Mineral Solution 2 "Ik heb nu meer dan 20 jaar HIV+ gehad. Ik heb veel hiv-gerelateerde gezondheidsproblemen en andere problemen gehad. Mijn laagste T4 waarde was 110, een paar jaar geleden. Ik had voor vele jaren een gemiddelde T4 van 330-350. 
Ik begon een paar jaar geleden MMS1 te gebruiken. Na MMS1 begon ik ook MMS2 capsules te gebruiken. Dit doe ik nu al een paar jaar. Mijn T4 telling begon zeer snel te stijgen nadat ik 2 keer per dag MMS2 capsules ging gebruiken. Nu ligt mijn T4 waarde rond 850-900-980-1100 wat de normale waarde voor een HIV-persoon is. Ik word elke 3 maanden getest, dus ik kan het regelmatig zien. Ik heb nu absoluut geen HIV gerelateerde gezondheidsproblemen meer dankzij de MMS2 capsules. 


Ik zal nooit stoppen met het nemen van MMS2 capsules; ik bestel telkens een nieuwe doos wanneer het op is. Ik zou het iedereen met gezondheidsproblemen, zoals de HIV +-status, adviseren . Beste wensen, Attila uit Europa "

Zie ook:  Genezen van Aids

zaterdag 12 juli 2014

Magnesium

Magnesium is een macro mineraal dat iedereen nodig heeft. Veel mensen hebben echter een tekort aan magnesium, ook omdat het lichaam zelf geen magnesium produceert en mensen niet voldoende magnesium via voedsel binnen krijgen. Magnesium producten zijn dan ook nuttig. 

  
Zie voor meer info:

- Magnesium Poeder 1kg (2.2Lbs)

- Magnesium Spray 250ml

- Magnesium Balletjes (3oz/84g)

donderdag 10 juli 2014

MMS2 in aanbieding !!

MMS2 capsules zijn nu in de aanbieding. Tot eind juli krijgt u 1/3 korting op MMS2.

Water Purification capsules - MMS2 - Master Mineral Solution 2  
Van $29.95 voor $19.95   (±€15) 


woensdag 9 juli 2014

Artritis rukt op


Artritis viert wereldwijd hoogtij. Vele, vele mensen hebben, als gevolg van deze slopende ziekte, een pijnvolle en ellendige bestaan.


Uit statistieken blijkt maar liefst 25% van de wereldbevolking lijdt aan een vorm van artritis. Velen van ons hebben een familielid die artritis heeft (gehad). Hieronder vindt u de resultaten van een internationaal onderzoek waarin onderzocht werd hoeveel mensen dagelijks pijn in de spieren, gewrichten, nek of rug hebben.U ziet dat veel mensen dagelijks pijn in hun lichaam hebben die niet als "artritis" worden beschouwd.

Opmerking: Als u daarbij de officiële artritis cijfers optelt, is het percentage van mensen met pijn (artritis of niet-artritis) maar liefst 50% en waarschijnlijk zelfs nog hoger!

De reden dat zoveel mensen wereldwijd pijn hebben is te wijten aan het feit dat we in een toxische wereld leven. Onze lichamen zijn gevuld met giftige stoffen die chronische pijn veroorzaken. Bewerkte voedingsmiddelen, vaccinaties, medicijnen, fluoride, pesticiden, GGO's, chloor, stralingen, microgolven en chemtrails zijn enkele van de schadelijke factoren die ons lichaam beschadigen. Het is niet normaal om zonder een blessure elke dag pijn te lijden. Het lichaam vertelt ons via pijn dat er iets mis is. De beste dokter die we hebben is ons eigen lichaam en geest. Het lichaam moet worden ontgift om zichzelf te kunnen reinigen van deze toxinen, zware metalen, kunststoffen, ziekteverwekkers, plaque en medicijnen om het eigen immuunsysteem goed te laten werken. Dit is de echte "genezer". En het moet op optimale kracht zijn om ons te beschermen tegen ziektes.

Hoe komen we van artritis af?

Door het lichaam te ontgiften, oxideren we de zware metalen en plaque. Daarbij worden ook pathogenen zoals schadelijke bacteriën en schadelijke virussen, kankers, schadelijke parasieten en schadelijke schimmels vernietigd. Na de detox protocol is het afgelopen met artritis en pijn.

De MMS protocollen elimineren artritis en alle vormen van pijn !

Hieronder kunt u enkele getuigenissen zien over de genezing van artritis.


Michael & Lisa, Portland, USAAndreas Kalcker genezen van artritis

zaterdag 5 juli 2014

Meer informatie over Lufenuron

Meer informatie toegevoegd in het Nederlands over Lufenuron. Lufenuron wordt tegen schimmelinfecties, zoals Candida en kanker gebruikt. Uitgebreide info leest u op Chitine Synthaseremmer - Lufenuron.

woensdag 2 juli 2014

Waterzuivering

Er is nu meer info in het Nederlands over het belang van  goed en zuiver water op MMSWinkel.com.
Lees ook de info over Water ontchloring druppels.
De komende tijd zullen nog meer onderdelen bijgewerkt worden. Bezoek dus af en toe de onze site.