maandag 23 december 2013

Prettige feestdagen !

De MMSWinkel wenst u allen prettige feestdagen en een gelukkig & gezond 2014 toe.

Ook in het nieuwe jaar zullen we u ongecensureerd blijven informeren zodat u zelf in alle vrijheid kunt beslissen wat goed voor u is.
Wij volgen niet blindelings het motto "Gesetz ist Gesetz und Befehl ist Befehl".  Uw gezondheid is belangrijker dan regelgeving die uw, bij geboorte verkregen natuurlijke rechten, tracht te ontnemen.

zaterdag 21 december 2013

Radiotherapie bij borstkanker verhoogt risico op hartziekten

Patiënten in de vroege stadia van borstkanker die liggend op hun rug, bestralingen ondergaan aan de linker kant van hun lichaam lopen een groter risico op het oplopen van hart-en vaatziekten.

Een recente onderzoek van de Columbia University Medical Center in New York, analyseerde 48 patiënten met stadium 0 borstkanker - de vroegste vorm van de ziekte - tot IIA stadium borstkanker. Dit is een stadium van borstkanker waarin geen tumoren gevonden worden, maar kanker aanwezig is in 1 tot 3 axillaire lymfeklieren.

Radiotherapie tegen borstkanker is niet effectief

Lichaamskant en -positie bepaalt risico

De onderzoekers berekenden het verband tussen radiotherapie en hart-en vaatziekten via de volgende factoren:

-    Gemiddelde cardiale stralingsdosis
-    Cardiale risico van elke patiënt (roken , cholesterol en bloeddruk)
-    Kant van het lichaam die bestraald wordt
-    Lichaamspositie
-    Coronaire gebeurtenissen veroorzaakt door radiotherapie.


Stralingen slecht voor uw hart
De studie concludeert dat de vrouwen, die liggend op hun rug, radiotherapie kregen aan hun linkerkant, het hoogste risico liepen op het ontwikkelen van hart-en vaatziekten.

Vrouwen die bestralingstherapie aan de rechterkant van het lichaam ondervingen, hadden het laagste risico op hartziekten.

Bij patiënten die, liggend op hun buik, radiotherapie kregen aan de linkerkant, werd het hart minder bestraald en hadden een verminderd risico op hartaandoeningen.


Lichaamspositie had weinig invloed op het cardiale risico bij bestralingen aan de rechterkant van het lichaam omdat het hart niet bestraald werd.

Verbazingwekkende advies onderzoekers

Vermijd stralingen
De onderzoekers concluderen dat borstkankerpatiënten die bestraald worden hun risico op hart-en vaatziekten kunnen verminderen door het verminderen van andere cardiovasculaire risicofactoren :

"De hoogste absolute blootstelling aan straling correspondeert met de hoogste risico op hartaandoeningen. Derhalve kunnen radiotherapie geïnduceerde risico's worden verminderd door het beïnvloeden van de risicofactoren (cholesterol , roken, hypertensie), door aanpassing van de levensstijl, en/of door de farmacologische behandeling. "


Hier zien we weer de bizarre redenering van Big Pharma wetenschappers. Ze constateren dat radiotherapie, hartziekten veroorzaakt, maar adviseren toch door te gaan met de therapie omdat ze Big Pharma belangen dienen.
Een gezonde levensstijl vermindert uiteraard hart- en vaatziekten. Maar als u zwaar en frequent bestraald wordt helpt ook een gezonde levensstijl niet zo veel. Stralingen veroorzaken bovendien ook kanker en andere aandoeningen. En medicijnen zijn helemaal niet aan te bevelen  Bloeddrukmedicijnen verhogen zelfs ook het risico op borstkanker 
Maar het belangrijkste is dat radiotherapie niet helpt tegen borstkanker. 

Dus waarom zou u een behandeling volgen die niet helpt, geld kost en u ook nog eens zieker maakt en andere ziektes bezorgt?
Wat wel helpt tegen kanker, is MMS. Lees hier de vele getuigenissen van MMS gebruikers bij kanker.

woensdag 18 december 2013

Kankerverwekkende stoffen in producten multinationals - 2

Revlon
Een andere grote bedrijf, Revlon, ondersteunt zogenaamd de strijd tegen (borst)kanker, om een goed imago te kweken. Maar heimelijk stopt deze grote cosmetica gigant, kankerverwekkende en hormoonverstorende chemicaliën in Revlon cosmetica.

Gelukkig brachten enkele consumentengroeperingen dit aan het licht. Hun onderzoek ontdekte dat veel van hun producten, van mascara tot eyeliners, giftige chemicaliën bevatten. Hier de volledige lijst

Grote bedrijven hebben meer knowhow en middelen voor schadelijke producten

Enkele chemicaliën
-  Gebutyleerde verbindingen (BHT) : In haarkleurmiddelen en lipgloss, veroorzaakt kanker.
-  Quaternium - 15 en andere - formaldehyde vrijgevende chemicaliën: In mascara, geperste poeders en eyeliner, veroorzaakt kanker.
-  Parabenen : In eyeliners en haarverf, een hormoonontregelaar in verband gebracht met kanker.
-  Octinoxate : In foundation make-up, een hormoonontregelaar veroorzaakt schildklier aandoeningen.
-  Resorcinol : In haarverf, een hormoonontregelaar en allergeen.
-  P - fenyleendiamine : In haarverf, een respiratorische gif.
-  Carbon black - (Roet) : In eyeliners, veroorzaakt kanker.

De onderzochte producten werden in Amerika verkocht. Maar waarschijnlijk zijn deze schadelijke stoffen in Revlon producten over de hele wereld aanwezig, ook al zijn enkele stoffen in Europa verboden.

Vermijd giftige cosmetica; als u ziek wordt, ziet u er niet mooi uit.

Dreigementen Revlon
Revlon was niet gediend met deze onthullingen. In plaats van te stoppen met de vergiftiging, excuses aan te bieden, slachtoffers te compenseren en de producten terug te halen, dreigt Revlon nu met rechtszaken tegen de consumentengroeperingen.

Wilt u gezond blijven? Gebruik dan zo min mogelijk cosmetica. Gerenommeerde misbruiken het vertrouwen en vergiftigen opzettelijk hun klanten. Kijk, voordat u koopt, eerst welke cosmetica producten geen schadelijke stoffen bevatten. Op Skindeep en Goodguide  kunt u bijna alle producten opzoeken. Blijf dus alert en "onderzoek" eerst de producten die u wilt kopen. 

Helaas is het niet 100% te voorkomen dat u in aanraking komt met schadelijke stoffen. Gebruik dus MMS om uzelf constant te ontdoen van kankercellen, parasieten en andere pathogenen. Ziektes zijn te voorkomen en te genezen.

Zie hier: Kankerverwekkende stoffen in producten multinationals - 1

Gerelateerde nieuws: Chemicaliën in verzorgingsproducten veroorzaken huidallergieën

zaterdag 14 december 2013

Kankerverwekkende stoffen in producten multinationals - 1

Multinationals pretenderen dat ze aan het milieu en uw gezondheid denken. Heimelijk stoppen ze echter kankerverwekkende stoffen in hun producten. Maar dankzij alerte burgers worden er steeds meer wandaden onthuld en worden er acties ondernomen.

Dupont

C8 wordt gebruikt in Teflon pannen. In 2001 begonnen 80.000 inwoners van Ohio, VS, die in de buurt van de Dupont fabriek woonden, een groepsvordering tegen Dupont wegens het veroorzaken van gezondheidsproblemen door vervuiling van het grondwater met C8 (Perfluoroctaanzuur). Dupont accepteerde 343 miljoen US Dollar te betalen aan de slachtoffers voor medische onkosten en beloofde geen C8 meer in het grondwater te dumpen. De rechtbank stelde ook een wetenschappelijke commissie aan om C8 en de schadelijke gevolgen ervan te onderzoeken.

Dupont dupeert !

Commissie constateert kankerrisico
De door het rechtbank aangestelde commissie constateerde dat C8 diverse vormen van kanker en andere ziektes veroorzaakt. Nierkanker, schildklierziekte en teelbalkanker om maar een paar negatieve gevolgen te noemen.

Na de uitspraak van de commissie worden er al 50 nieuwe vorderingen van slachtoffers voorbereid. De beschuldigingen tegen DuPont omvatten o.a. het achterhouden van informatie, fraude, misleiding en het opzettelijk veroorzaken van lichamelijke en emotionele schade. Het bedrijf was al sinds 1961 op de hoogte van het feit dat C8 giftig was. En in de jaren 80 wist Dupont ook dat C8 hogere geboorteafwijkingen veroorzaakte, maar men bleef zeggen dat het veilig was.

Nu bewezen is dat C8 (Teflon) kanker veroorzaakt zullen er meer rechtszaken volgen in Amerika. Het is afwachten of er ook in Europa rechtsvorderingen zullen worden ingesteld. Daarbij dient wel aangemerkt te worden dat de rechtssystemen in Europa in het algemeen minder compensatie verstrekken omdat de schade bewezen moet worden. Dat is dus in het voordeel van de grote bedrijven. Desondanks maken vorderingen een goede kans, nu bewezen is dat C8 (Teflon) schadelijk is.

Zelfs goed, vers en gezond voedsel wordt ongezond met Teflon pannen

Waarschijnlijk zullen de vorderingen pas in 2015 voor de Amerikaanse rechter komen. Dupont heeft overigens aangegeven in 2015 te stoppen met de productie van Teflon in Ohio. Ondertussen gaat Dupont door met de productie van C8 en Teflon bedekkingen alsof er niks aan de hand is en gaat willens wetens door met de vergiftiging van mens en milieu. Tegen die tijd kunt u zich volgen Dupont rustig blijven vergiftigen.

Teflon ook in andere producten
Teflon wordt meestal gebruikt als niet plakkende bedekking in diverse pannen, maar wat veel consumenten zich niet realiseren is dat deze kankerverwekkende stof ook wordt gebruikt in andere consumptiegoederen, zoals kleding en brillen. Als het aan deze grote chemieconcern lag, spoot u deze giftige stof over uw hele lichaam om het te "beschermen".

Het is dus belangrijk op te treden tegen dit soort bedrijven; met rechtszaken, het informeren van anderen en het niet kopen en gebruiken van deze ziekmakende producten.  

Helaas zijn schadelijke stoffen niet helemaal te vermijden. Versterk uw immuunsysteem en gebruik daarnaast ook MMS om uw lichaam te zuiveren van vrije radicalen, kankercellen en andere ziekteverwekkers (pathogenen).

woensdag 11 december 2013

Kwik veroorzaakt homoseksualiteit

Peter Frederick, een ecoloog aan de Universiteit van Florida en zijn collega's onderzochten de gevolgen van kwikvergiftiging bij ibissen  (een tropische vogelsoort dat op een meeuw lijkt). Ze constateerden dat blootstelling aan kwik bij de vogels, de endocriene systemen verstoort en tot voortplantingsproblemen en dus tot minder nageslacht leidt.
En niet alleen dat, blootstelling aan kwik veroorzaakt ook homoseksueel gedrag. Het is een unieke studie die de chemisch - geïnduceerde homoseksualiteit van ibissen aantoont.

Hormoonstoornissen door kwikvergiftiging

Kwik komt via het gebruik van kwik in tandvullingen, mest, kolencentrales, verbranding van medische, tandheelkundige en menselijke afval en andere vormen, zoals goudwinning, in het milieu terecht.

Deze studie onthult dat methylkwik, de meest giftige en makkelijk opneembare vorm van kwik in het milieu, in staat is om om de seksuele voorkeur, althans van ibissen, te veranderen. Wat nooit eerder werd waargenomen bij ibissen, namelijk homoseksueel gedrag, werd voor de allereerste keer in zorgvuldig uitgevoerde proeven waargenomen.

Het onderzoeksteam wilde zien hoe methylkwik, die vaak in draslanden en andere natuurlijke omgevingen aanwezig is, van invloed is op ibissen. Het team verzamelde 160 vogels uit broedkolonies in Zuid-Florida en verdeelde ze in 4 testgroepen. Elke groep bestond uit 20 mannen en 20 vrouwen. Na 90 dagen, ontvingen de eerste drie groepen een lage, gemiddelde of hoge doses van kwik in het voer. De vierde groep kreeg voer zonder kwik. De hoeveelheid kwik die de verschillende groepen kregen zijn een afspiegeling van de werkelijke kwikhoeveelheden waaraan wilde vogels in verschillende delen van de wereld zijn blootgesteld

Voortplanting minder succesvol door kwik

Drie jaar lang werd het kwikgehalte in de vogels gemeten en werd hun gedrag geobserveerd en geanalyseerd. Het team kwam tot een aantal schokkende conclusies:
- De met kwik vergiftigde mannelijke ibissen paarden minder met vrouwtjes en produceerden minder nakomelingen. - Bovendien probeerden ze meer met andere mannetjes te paren. Normaal gesproken geven kwik vrije (mannelijke) ibissen het na een jaar op om te proberen met bepaalde vrouwtjes te paren, wanneer ze niet succesvol zijn.
- Vele kwik vergiftigde mannelijke ibissen daarentegen bleven, hoewel ze niet paarden, lange termijn relaties met andere mannetjes onderhouden. Dit is volledig buiten hun normale gedragspatroon.

"Methylkwik lijkt deze gedragsveranderingen te veroorzaken door het endocriene systeem, dat de afscheiding van hormonen in het lichaam regelt, te beïnvloeden. Dit verandert niveaus van de geslachtshormonen testosteron en oestradiol bij mannelijke ibissen", aldus Frederick

Heeft endocriene verstoring bij de mens ook soortgelijke gevolgen? 

Frederick was er snel bij om aan te merken dat de bevindingen niet automatisch van toepassing zijn op de mens. Hij legt echter wel uit dat door de chemisch geïnduceerde hormoonverstoringen, de mannelijke ibissen zich anders gedroegen dan in een niet - vervuilde omgeving.  
Uit ander onderzoek over endocriene verstoring bij de mens weten we echter dat soortgelijke chemische gevolgen ook bij mensen kunnen voorkomen.

zaterdag 7 december 2013

Bloeddruk medicijnen verhogen risico op borstkanker

Veel mensen die aan hoge bloeddruk lijden, kiezen voor fundamentele oplossingen. Ze veranderen hun dieet en doen meer aan lichaamsbewegingen. Met andere woorden een gezondere levensstijl. Anderen echter zetten volledig in op medicijnen, de door artsen voorgeschreven chemische cocktails.

Volgens een recente studie echter, hebben vrouwen die calciumantagonisten zoals nicardipine (Cardene) en amlodipine (Norvasc) innemen, ongeveer 250 % meer kans op het ontwikkelen van sommige vormen van borstkanker dan andere vrouwen.

Meer kanker door bloeddruk medicatie

Wetenschappers onderzochten bij ongeveer 3000 vrouwen de effecten van langdurige gebruik van hoge bloeddruk medicijnen. De vrouwen bestonden uit 3 groepen; vrouwen zonder kanker, vrouwen met ductale borstkanker en vrouwen met lobulair borstkanker. Ze constateerden dat vrouwen die de populaire hoge bloeddruk medicatie gebruiken 240 tot 260% meer kans hadden borstkanker op te lopen.

Wetenschappers verloochenen zichzelf
Deze constatering is geen verassing aangezien medicijnen vele bijwerkingen hebben.  Zoals dat gewoon is bij Big Pharma onderzoeken, waken de onderzoekers ervoor de Big Pharma belangen te beschadigen. De belangen van patiënten zijn niet zo belangrijk. Ze zijn bang om conclusies te trekken tegen, de door de elite vastgestelde heersende medische, culturele of sociale opvattingen, ook als het met bewijzen is onderbouwd. 
Ze constateren dat het schadelijk is, maar adviseren patiënten toch door te gaan met de schadelijke medicijnen. Dat is absurd !! Volgens de wetenschappers zouden nieuwe onderzoeken noodzakelijk zijn om de conclusies te bevestigen. Of er nieuwe, onafhankelijke onderzoeken er zullen komen, moet u maar afwachten. Tegen die tijd kunnen vrouwen doorgaan kanker op te lopen. Maar ze hebben het beste met u voor hoor !!

Lichaamsbeweging en gezonde voeding voorkomen ook bloeddruk aandoeningen

Preventie is de sleutel, ook bij bloeddruk
Wat de Big Pharma wetenschappers gewoonlijk niet bespreken is preventie. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u gezond blijft, maar ziek wordt en blijft.

U kunt er wel degelijk iets tegen doen. Allereerst, een gezonde levensstijl voorkomt (ernstige) ziekten. Dus gezond eten en veel lichaamsbeweging. Zorg goed voor uw immuunsysteem.
Vermijd bewerkte zout en suiker. Gebruik zeezout/ Himalaya zout en natuurlijke zoetstoffen. Fast food en bewerkt voedsel, veroorzaakt ziekten. Daarentegen is o.a. kokoswater. vitamine d en Jiaogulan goed tegen hoge bloeddruk.

woensdag 4 december 2013

Ineffectieve antibiotica creëren Superbacteriën

Moderne geneeskunde kan besmettelijke ziekten niet beteugelen. Zo zijn antibiotica ineffectief en schadelijk. Niet alleen op micro schaal, maar ook op macro schaal. Big Pharma medicijnen en behandelingen maken ziekten juist nog gevaarlijker. Bacteriën passen zich nu eenmaal snel aan en ontwikkelen nieuwe biochemische afweer mechanismen. Ziekteverwekkers worden resistenter en er ontstaan Superbacteriën.
Zoals we al eerder berichtten zijn Tuberculose en Malaria nu veel resistenter en gevaarlijker.
Ook in de landbouw zijn er door het gebruik van GMO en andere chemicaliën, Super onkruiden ontstaan.

Superbacteriën, met dank aan de wetenschappers.

Zelfs de establishment organisaties luiden nu de alarmklok om zich in te dekken en te kunnen zeggen dat ze het voorspeld hadden. Antibiotica hebben hun tijd gehad, geven ze nu toe. Dit betekent dat artsen over de hele wereld, de meeste infecties niet meer zullen kunnen behandelen.

Resistente Superbacteriën vormen een van de ernstigste bedreigingen in de geschiedenis van de geneeskunde, waarschuwen de "experts".  Routinematige handelingen kunnen "in de zeer nabije toekomst" dodelijk worden, omdat bacteriën resistenter worden. Volgens de "experts" kan een eeuw van medische "vooruitgang" teniet gedaan worden.

Mind control door het establishment

Niet alleen zullen ziekteverwekkers gevaarlijker worden, maar ook de vergrijzing zorgt ervoor dat meer mensen erg kwetsbaar zullen worden. Door de vergrijzing al gestegen kosten voor de gezondheidszorg zullen dan nog meer stijgen, waarschuwen de wetenschappers ons.

Psychologische controle is geraffineerd.

De elite bereidt met dit soort berichten de burgers erop voor dat er in de toekomst, vanwege financiële problemen, keuzes moeten worden gemaakt. Wie heeft recht op een behandeling en wie niet? Wie dient te sterven en wie niet? Uiteraard willen de nieuwe dr. Mengeles daarover gaan beslissen en op grote schaal genocide plegen. Met als grote chantagemiddel de slechte economische economische toestand, die de superrijken zelf hebben gecreëerd. Kortom: de mens is in de wurggreep van deze experimenterende gekken en het establishment die ze dienen. In plaats van dat ze berecht worden en verantwoording afleggen over het grote gevaar dat ze hebben veroorzaakt, eisen ze juist meer invloed op.

Overkill aan antibiotica

Alleen al in Engeland worden er jaarlijks ongeveer 35 miljoen antibiotica voorgeschreven. Hoe meer medicijnen er worden gebruikt des te meer bacteriën in staat zullen zijn zich aan te passen en resistenter te worden tegen medicijnen.

Een deel van de problematiek ligt ook bij de gebrainwashte onwetende patiënten die vaak medicijnen verwachten of zelfs eisen. En indien ze dat niet krijgen, proberen ze het ergens anders te halen. Zichzelf informeren, kritisch objectief nadenken en bewust keuzes maken, loont zich dus in alle facetten van het leven.

Antibiotica worden ook in grote hoeveelheden gebruikt in de landbouw, visserij en door dierenartsen. Het komt dus ook in het milieu terecht en versterkt de bacteriële resistentie, met verdere gevolgen voor de menselijke gezondheid.

Grote hoeveelheden antibiotica verergeren het probleem

Vele medische handelingen in de moderne gezondheidszorg zijn gebaseerd op antibiotica . Ze worden gebruikt voor profylaxe voor een operatie, orgaantransplantaties en voor kanker chemo therapieën die overigens niet helpen en dodelijk zijn. Grote veranderingen in de moderne gezondheidszorg zijn noodzakelijk, zoals de Big Pharma wetenschappers eigenlijk toegeven.

Moderne geneeskunde stelt zelfmoord voor

Niet alleen liefde maakt blind, maar ook haat en angst. Door angst te zaaien hopen de sociale ingenieurs dat u blind de "experts" zult volgen die het "beste" voorhebben met de wereld. Ze zeggen alleen niet dat ze de mensheid willen decimeren. Hun uitleg voor de Superbacteriën is dat er in de laatste tijd TE WEINIG medicijnen zijn ontwikkeld.

Big Pharma en de moderne geneeskunde willen derhalve nieuwe medicijnen ontwikkelen tegen deze super ziekteverwekkers. WAANZIN. Juist de Big Pharma medicijnen hebben deze problemen veroorzaakt en nu willen ze meer probleem veroorzakende medicijnen ontwikkelen.
Dit is een veel gebruikte tactiek van de elite. De economische crisis van 2008 werd veroorzaakt door schulden. De oplossing die de elite voorstelde en doorheen wist te drukken: MEER schulden en dus meer economische zelfmoord. En nu willen ze: MEER MEDICIJNEN. De gevolgen kunt u wel raden.

Versterk uw immuunsysteem, het is uw grootste beschermer.

Vermijd dus antibiotica en Big Pharma medicijnen. Hanteer een gezonde levensstijl en blijf gezond met MMS en andere producten. Vergeet ook niet anderen te informeren. Hiermee blijft u niet alleen gezond; u helpt ook anderen en redt toekomstige generaties.

zondag 1 december 2013

Bill Gates, de nieuwe Dr. Mengele

Een van de meest prominente Eugenisten (Übermensch aanhangers) ter wereld is Bill Gates. U weet wel de oprichter van Microsoft, het bedrijf dat actief meewerkt met het creëren van een wereldwijde politiestaat waarin er geen mensenrechten zijn. Immers alleen de elite, de Übermensch, is een mens waardig.

In de wurggreep van Bill Gates

De buitenwereld wordt verteld dat hij het bedrijf samen met Paul Allen oprichtte en het in de garage omtoverde tot het grootste IT-bedrijf ter wereld. Dat is echter een grote PR leugen. "Ja, iedereen kan met hard werken rijk worden. Dus werk (voor de elite)" is de onderliggende boodschap.

Met die leugen bedekt men ook hoe Microsoft werkelijk is opgericht. Het is namelijk door de elitaire controle maniakken opgericht, met behulp van IBM en de Amerikaanse geheime dienst, om de gebruikers te bespioneren. Vanaf het begin heeft Microsoft, de Amerikaanse geheime dienst en andere organisaties in staat gesteld te spioneren. Ondanks de onthullingen van Edward Snowden gaat Microsoft gewoon door met het bespioneren van de gebruikers. Erger nog, door het opkopen van andere bedrijven wordt het spionagenetwerk alleen maar groter. Ook via de opgekochte Skype bespiedt men uw chats en  video- en telefoongesprekken.

Ook nieuwe hardwareproducten zoals de Xbox (voor spelletjes) zijn bedoeld om u te controleren. De Xbox gaat nog verder dan voorheen en tast zelfs de lichamelijke integriteit van de aanwezige personen aan. Aangezien het meestal kinderen zijn die het spelen en afgebeeld worden, is er dan geen sprake van pedofilie op afstand, met Microsoft als de dader? Toekomstige apparaten met "betere" technologie zullen helaas meer controle en vrijheidsbeperkingen brengen.

Dit verklaart ook het grote succes. Microsoft is namelijk gepusht door massa media, invloedrijke bedrijven, organisaties en personen om de gebruikers te bespioneren. En niet vanzelf groot geworden door goede innovatie en producten. We zien bovenstaande stramien overigens ook terug bij Google en Facebook ! Wikipedia is waarschijnlijk ook niet anders.

Aangezien Microsoft TEGEN de mens is, heeft het niks positiefs voor de mensheid geproduceerd. Pioniers zoals WordPerfect en Netscape werden met behulp van de kliek, vernietigd.

Bill Gates, een wolf in schaapskleren

Momenteel gebruikt Bill Gates een groot deel van zijn Microsoft opbrengsten voor doodsprojecten. In een toespraak in 2010 gaf hij het zelfs toe "Er zijn nu 6,8 miljard mensen op de aarde en het stevent af naar 9 miljard. Als we heel succesvol zijn met vaccinaties, gezondheidszorg en geboortebeperking kunnen we het met 10 tot 15 % verminderen". Overigens overdrijft hij met zijn "prognose" van 9 miljard mensen om angst aan te jagen en mensen te overtuigen. Recente cijfers duiden er op dat wereldbevolking juist zal afnemen. Aan de andere kant wil hij een reductie van ongeveer 90%, maar zegt dat niet om mensen niet af te schrikken. Hij impliceert dit echter wel door te zeggen dat het doel bereikt kan worden als een van de factoren, waaronder de wereldbevolking, 0 nadert !!! Hieronder de video. Zie rond 4:10

Hij ondersteunt ook de ontwikkeling van Bill Gates condooms om de geboortecijfers te verminderen. Vooral in minder ontwikkelde gebieden, om zogenaamd de armoede te bestrijden. Het logica is; Als er geen mensen zijn is er geen armoede. Wat zou u zeggen wanneer een arts zou zeggen: Als u sterft kunt u ook niet ziek worden. Dus sterf !

Eugenisten beschouwen zichzelf als een Übermensch, een soort God, en hebben een hekel aan anderen vooral aan donkere mensen.
Een moeder kijkt terecht angstig toe.
Vandaar dat ze veel "ontwikkelingshulp" uitvoeren in Afrika en India/Pakistan om de bevolking daar te steriliseren en te reduceren/vermoorden.

De bevolking, onwetend van de ware intenties, denkt "de beroemde Bill Gates is hier om ons te helpen" en pleegt zelfmoord door mee te werken aan vaccinaties en andere programma's. Zo liet hij tetanus vaccinaties uitvoeren in Afrika, om de jonge vrouwen te steriliseren. Mannen werden niet gevaccineerd tegen tetanus. Wat een toeval !

Overigens bijna 90 % van de ontwikkelingshulp door Westerse regeringen/NGO's is bedoeld om juist te VOORKOMEN dat Afrika en andere gebieden zich ontwikkelen. Het bewijs; Al vele decennia lang verlenen zij zogenaamd hulp. Maar wat is er verbeterd voor die mensen? Niks. Hoe meer "hulp/interventies", des te slechter het ze hebben. Het is juist hun intentie om NIET te helpen. Omdat ze succesvol zijn met het saboteren, wordt die "hulp" dan ook voortgezet.

Investeert in nieuwe gevaarlijke technologieën

De filosofie van Gates is "Als je de landbouw controleert, controleer je ook de bevolking". Het is dus niet verwonderlijk dat hij in Monsanto heeft geïnvesteerd.
Hij claimt hiermee de honger tegen te willen gaan. Uiteraard; doden hebben geen honger. En via zijn "humanitaire" werk, promoot hij Monsanto. Wat de gevolgen van GMO en vaccinaties zijn, hebben de arme boeren in India heel goed ondervonden.

Hij gaat zelfs zo ver in zijn grootheidswaanzin dat hij zijn klimaatwetenschappers, via geo-engineering laat experimenten met onze wereld !  Onze aarde is perfect gevormd. De mens begrijpt niet alle facetten ervan en heeft ook niet de middelen om al haar wensen uit te voeren.  Elke verandering van iets wat perfect is, heeft negatieve consequenties. Zo werd recentelijk bekend dat geo-engineering de ozon laag schaadt.

Betere alternatieven

Deze Dr. Mengele gebruikt zijn inkomsten van Microsoft en andere bedrijven tegen de mensheid.
Koop dus geen Microsoft producten. Elke Euro of Dollar die naar Microsoft gaat, zal tegen u en de mensheid gebruikt worden. Gebruik Linux en andere open source software. Dan heeft u niet alleen betere producten maar ook meer privacy en bespaart u ook nog eens veel geld.
Voorbeeld: Als een office programma kunt u Openoffice gebruiken (gratis te downloaden).
Daarmee helpt u niet alleen u zelf , maar zelfs de hele planeet !